Stres. Jak chronić siebie i wychowanków (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy uporządkują ogólne informacje o stresie; dowiedzą się, jaki wpływ wywiera na funkcjonowanie nasze i naszych wychowanków, poznają elementy psychoneuroimmunologii, nauki badającej zależności między psychiką a podatnością na stres; dowiedzą się także, w jaki sposób wybrane zasoby osobiste wpływają na efektywne radzenie sobie z sytuacjami, w których przekroczone są siły obronne organizmu
 • Dzięki nabytym kompetencjom łatwiej poradzą sobie w trudnych sytuacjach, nauczą się obniżać poziom stresu u siebie i podopiecznych, wdrożą skuteczne działania chroniące
 • Szkolenie odwołuje się do sytuacji szkolnych, uczestnicy otrzymają wiele praktycznych wskazówek

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Stres – specyfikacja. Fazy i rodzaje stresu
 • „Stresująca” kajzerka
 • Beczka stresu
 • Symptomy stresu – objawy krótko- i długotrwałe
 • Emocjonalne i behawioralne konsekwencje stresu
 • Strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej
 • Osiem cech decydujących o zdrowiu – podstawy psychoneuroimmunologii
 • Psychologiczne techniki obniżania poziomu stresu
 • Stres a mózg
 • Kaizen – metoda małych kroków
 • Jak polubić stres. Sposoby i zasoby

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia