Sprawność rachunkowa w szkole podstawowej

DLACZEGO WARTO

 • Uporządkujesz wiedzę na temat działu Arytmetyka w kontekście przygotowania angażujących lekcji; poznasz nowe metody nauczania, np. elementy gamifikacji, TRU Math, PBL; dowiesz się, jak dobierać ćwiczenia do samodzielnego odkrywania przez ucznia własności ułamków
 • Dzięki nabytym kompetencjom zaprojektujesz lekcje matematyki stymulujące takie formy aktywności dziecka, które istotnie wpływają na kształtowanie rozumowania matematycznego
 • Szkolenie zawiera wiele inspirujących pomysłów na skuteczne nauczanie arytmetyki

DLA KOGO

 • Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

O CZYM

 • „Skąd wzięły się liczby naturalne?” – znaczenie opowieści na lekcjach matematyki
 • „Liczby naturalne – z zerem czy bez zera? Czy można dzielić przez zero?” – jak odpowiadać na trudne pytania uczniów
 • Jak odróżnić cyfrę od liczby? Metody wprowadzania układu dziesiątkowego
 • System rzymski w pigułce. Metody wprowadzania układu rzymskiego
 • Wprowadzanie gier na lekcjach matematyki
 • Jak kształtować pojęcie ułamków i tłumaczyć działania na ułamkach? Jak poczuć ułamki? Wizualizacja pojęć matematycznych
 • Jak dobrać ciąg ćwiczeń, które umożliwią dziecku samodzielne odkrywanie różnych własności? Znaczenie problemów na lekcji matematyki
 • Zdrowy rozsądek zamiast „x”. Kiedy wprowadzać równania?
 • Obniżki i podwyżki. Metoda problem-based learning
 • Worek pomysłów na prowadzenie lekcji arytmetyki od klasy czwartej do ósmej

Tematy przykładowych lekcji ze scenariuszami

 1. Wprowadzamy system dziesiątkowy
 2. System rzymski
 3. Odejmowanie sposobem pisemnym
 4. Odkrywamy ułamki
 5. Mnożenie ułamków przez liczby naturalne
 6. „Jak nie dać oszukać się pracodawcy?” – problemy procentowe
 7. Ułamki i procenty – efektywna praca w grupach
 8. Działania na liczbach wymiernych (loop-game)
 9. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych
 10. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika

AUTOR E-KURSU

Ryszard Markowicznauczyciel matematyki i informatyki, autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia wg autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs ze scenariuszami lekcji, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, uczestnicy otrzymują pakiet autorskich scenariuszy lekcji, imienne zaświadczenie

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty