Sprawność rachunkowa w szkole podstawowej

DLACZEGO WARTO

 • Uporządkujesz wiedzę na temat działu Arytmetyka w kontekście przygotowania angażujących lekcji; poznasz nowe metody nauczania, np. elementy gamifikacji, TRU Math, PBL; dowiesz się, jak dobierać ćwiczenia do samodzielnego odkrywania przez ucznia własności ułamków
 • Dzięki nabytym kompetencjom zaprojektujesz lekcje matematyki stymulujące takie formy aktywności dziecka, które istotnie wpływają na kształtowanie rozumowania matematycznego
 • Szkolenie zawiera wiele inspirujących pomysłów na skuteczne nauczanie arytmetyki

DLA KOGO

 • Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

O CZYM  

 • „Skąd wzięły się liczby naturalne?” – znaczenie opowieści na lekcjach matematyki
 • „Liczby naturalne – z zerem czy bez zera? Czy można dzielić przez zero?” – jak odpowiadać na trudne pytania uczniów
 • Jak odróżnić cyfrę od liczby? Metody wprowadzania układu dziesiątkowego
 • System rzymski w pigułce. Metody wprowadzania układu rzymskiego
 • Wprowadzanie gier na lekcjach matematyki
 • Jak kształtować pojęcie ułamków i tłumaczyć działania na ułamkach? Jak poczuć ułamki? Wizualizacja pojęć matematycznych
 • Jak dobrać ciąg ćwiczeń, które umożliwią dziecku samodzielne odkrywanie różnych własności? Znaczenie problemów na lekcji matematyki
 • Zdrowy rozsądek zamiast „x”. Kiedy wprowadzać równania?
 • Obniżki i podwyżki. Metoda problem-based learning
 • Worek pomysłów na prowadzenie lekcji arytmetyki od klasy czwartej do ósmej

KTO PROWADZI

Ryszard Markowicz – nauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej i liceum, laureat Global Teacher Award; autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych, m.in. Future Classroom Lab i teachwitheuropeana.eu; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia według autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI     

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: ………….. r., godz. 15.00-19.00
 • Miejsce realizacji: siedziba KAILEAN, al. Wojska Polskiego 31/5, 70-473 Szczecin
 • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek
Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.