Śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców i inne traumatyczne wydarzenia w życiu ucznia. Jak pomóc? (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy uporządkują wiedzę związaną z ogólną problematyką kryzysu wywołanego przez wydarzenia traumatyczne; dowiedzą się, jakie przeżycia i zachowania mogą mieć miejsce w związku z rozwodem rodziców i jaki wpływ mają na rozwój emocjonalny dziecka; poznają etapy żałoby, specyfikę jej przeżywania w zależności od okresu rozwojowego; nauczą się towarzyszyć dziecku w sytuacjach traumatycznych; poznają przykłady z literatury nt. przemijania, żalu po stracie, które wykorzystają w pracy nauczyciela-wychowawcy
 • Dzięki nabytym kompetencjom wesprą dziecko przeżywające trudne chwile, tak jak to możliwe w sytuacji nauczyciela, pomogą towarzyszącym mu rówieśnikom i bliskim ucznia
 • Atutem szkolenia jest jego temat, szczególnie jeśli chodzi o problematykę żałoby, oraz solidne przedstawienie obu części, oparte na dobrych źródłach (wybrane pozycje literatury fachowej, wartościowe strony internetowe) oraz praktyce życiowej i zawodowej trenera

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Kryzys – przejawy w sferach emocjonalnej, poznawczej, behawioralnej
 • Rozwój i kompetencje emocjonalne dziecka
 • Dziecko, rozwód, emocje. Psychologiczna analiza sytuacji w rodzinie rozbitej
 • Objawy prezentowane przez dziecko i problemy poszczególnych etapów rozwoju
 • Proces żałoby – wprowadzenie. Emocje w okresie żałoby
 • Specyfika żałoby dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych. Przebieg żałoby
 • Przeszkody w procesie przeżywania żałoby. Moje dziesięć praw dziecka w żałobie
 • Wsparcie ucznia przeżywającego stratę kogoś bliskiego. Wsparcie dla grupy rówieśniczej
 • Rola dorosłych – pracowników szkoły/placówki
 • Pomocne strony, literatura, przykładowe scenariusze zajęć, bajki terapeutyczne

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia