Scenariusz zajęcia z wczesnego czytania dla dzieci 3- i 4-letnich

Autor: Beata Wańtowska

Temat: Podróż po oceanie z literką „O”

Cele  ogólne:

 • rozwijanie umiejętności niezbędnych do nauki czytania
 • nabywanie umiejętności czytelniczych dzieci
 • wzmacnianie poczucia wartości i wiary we własne możliwości

Cele szczegółowe:

 • rozpoznawanie literki „o” w wyrazach
 • nabywanie umiejętności kreślenia kształtu litery „O”
 • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich  emocje
 • kształcenie kreatywności dzieci

Środki dydaktyczne:

kukiełka litery „O” na patyku, która może być wykonana z tektury lub z materiału, kartoniki z wyrazami, pudełko, chusta animacyjna, duży arkusz papieru z narysowaną sylwet litery „O” , bibuła, klej, materiał, kredki.

Metoda:  czynna, zadaniowa

Formy organizacji pracy:  z całą grupą, zespołowo

Przebieg zajęć:

 1. Nauczycielka pokazuje kukiełkę litery „O”. Razem z dziećmi omawia jej kształt i wyszukuj przedmioty podobne do litery „O”.
 2. Na dywanie nauczyciel rozkłada wyrazy. Zadaniem dzieci jest wyszukanie wyrazów z literką „O”. Dzieci odczytują wyrazy globalnie, a następnie wrzucają wyrazy do pudełka.
 3. Zabawa ruchowa z chustą animacyjna. Nauczycielka wrzuca do środka chusty kukiełkę litery „O”, a dzieci falują chustą. Gdy ocean jest spokojny – chusta jest nieruchoma, kiedy wieje wiatr – dzieci falują mocniej.
 4. Nauczyciel zachęca dzieci do kreślenia litery „o” w różnych sytuacjach np. na plecach koledze, na dywanie, w powietrzu.
 5. Zabawa ruchowa „Zabawa na piasku” – dzieci układają z ciał kształt litery „O”.
 6. Nauczycielka opowiada krótką historyjkę morską, a dzieci wyrażają okrzykami „ O” – zdziwienie, radość, smutek.

„Na statku płynącym do nieznanej wyspy panowała okropna nuda. Wszyscy się bardzo nudzili” – Nauczycielka pokazuje kukiełkę litery „ O” a dzieci mówią znudzonym głosem mówią „ O…..”

 „Nagle zerwał się silny wiatr, a oczom dzieciom ukazała się nieznana wyspa” – Nauczycielka pokazuje kukiełkę litery „O” a dzieci mówią zdziwionym głosem „O…”

 „Dzieci dopłynęły statkiem do brzegu i zaczęły się rozglądać. Bardzo im się tu podobało” – Dzieci na widok kukiełki mówią wesołym głosem „O…”.

„Nagle usłyszały dziwne dźwięk  dochodzący z małej chatki, który bardzo  ich przestraszył” – Dzieci mówią przestraszonym głosem „O…”

 „Z chatki wyszedł wesoły pirat z ogromnym bębenkiem, który zaprosił dzieci do zabawy” – Dzieci na widok kukiełki wesoło mówią „O…”

 • Nauczycielka dzieli dzieci na 2-3  zespoły. Na dużym arkuszu papieru  dzieci ozdabiają  literę „O” wg własnego pomysłu z wykorzystaniem bibuły, kredek, materiału.
 • Wywieszenie plakatu z literką „O” w widocznym miejscu w sali.