Samoocena i poczucie własnej wartości uczniów

DLACZEGO WARTO

Problematyka samooceny oraz poczucia własnej wartości uczniów to istotny aspekt wiedzy pedagogicznej. Od tego, jak są one ukształtowane, zależy bowiem funkcjonowanie dzieci i młodzieży oraz pełnienie przez nich określonych ról społecznych. Poruszana tematyka mieści się w szeroko pojętych kompetencjach wychowawczych, stąd też propozycja uzupełnienia i uporządkowania tego obszaru wiedzy. Podczas webinaru porozmawiamy, dlaczego tak ważna jest dbałość o adekwatną samoocenę uczniów oraz jak poczucie własnej wartości wpływa na rozwój, nawiązywanie relacji, a w efekcie – na  jakość życia danej osoby.

DLA KOGO

  • Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni

O CZYM  

  • Samoocena – podstawowe pojęcia
  • Samoocena a funkcjonowanie szkolne i rówieśnicze uczniów
  • Dalekosiężne skutki zawyżonej i zaniżonej samooceny u dzieci i młodzieży
  • Cykl poczucia własnej wartości, poczucie wartości a funkcjonowanie
  • Przekonania wzmacniające poczucie wartości

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padło – trener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, szkoleniowiec Kailean, a także coach i terapeuta we własnym gabinecie.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

webinar na żywo  – 1 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

  • Termin realizacji: 25.09.2023 r.
  • Godziny realizacji: 19.00-19.45, w tym seminarium internetowe oraz sesja Q&A
  • Dostępność: dla subskrybentów newslettera*
  • Cena:  forma bezpłatna

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Rejestracja przez zaproszenie mailowe

*Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń

Chcesz dołączyć do grona subskrybentów newslettera Kailean? Wypełnij formularz.