Realizacja podstawy programowej w pracy zdalnej (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy dowiedzą się, jak omawiać z uczniami treści podstawy programowej w czasie edukacji zdalnej z zachowaniem warunków jej realizacji, poznają narzędzia, które będzie można efektywnie wykorzystać zarówno w klasie, jak i podczas kształcenia na odległość
  • Dzięki nabytym kompetencjom zorganizują pracę swoich podopiecznych w różnych formach (także grupowej) i dostosują metody uczenia do specyficznych potrzeb uczniów
  • Szkolenie prowadzi nauczyciel-praktyk z ogromnym doświadczeniem szkoleniowym

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Warunki realizacji podstawy programowej a edukacja zdalna
  • Dostosowanie form i metod w pracy zdalnej z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych
  • Indywidualizacja i praca zespołowa w pracy online (Jambord, dokumenty współdzielone)
  • Doświadczenia i zadania praktyczne w pracy zdalnej (Nearpod, Mozaic)
  • Projekty w pracy online (Web Quest, Padlet, Wakelet))

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia