Praca z uczniem uzdolnionym (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia poznają uwarunkowania prawne pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uzdolnionym); nauczą się rozpoznawać uczniów uzdolnionych oraz dostosowywać treści edukacyjne do ich potrzeb; nabędą kompetencje umożliwiające efektywne przygotowywanie dokumentacji dotyczącej pracy z uczniem uzdolnionym
  • Dzięki nabytym kompetencjom uczestnicy szkolenia wesprą uczniów uzdolnionych w rozwoju ich potencjału i pomogą im odnosić sukcesy edukacyjne adekwatnie do ich możliwości
  • W czasie szkolenia prezentowane będą praktyczne rozwiązania oraz przykłady dokumentacji niezbędnej w pracy z uczniem uzdolnionym

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Przepisy prawa regulujące pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniem uzdolnionym)
  • Narzędzia służące do diagnozy uzdolnień uczniów
  • Profil ucznia uzdolnionego
  • Organizacja kształcenia ucznia uzdolnionego
  • Zadania dyrekcji szkoły, wychowawcy, nauczycieli
  • Indywidualny Program Nauki a Indywidualny Tok Nauki
  • Program nauczania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uzdolnionego)

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze szkoły”; szkoleniowiec i konsultant Kailean.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia