Motywowanie uczniów w modelu lekcji odwróconej (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia poznają model lekcji odwróconej oraz jej etapy; nauczą się organizować pracę własną uczniów służącą nabywaniu przez nich wiadomości oraz planować zadania, które pozwalają uczniom weryfikować stopień rozumienia poznanych przez nich zagadnień
  • Dzięki nabytym kompetencjom nauczyciele efektywnie wykorzystają czas pracy na lekcji, przeznaczając go na doskonalenie umiejętności uczniów, będą mogli rozwijać złożone procesy umysłowe uczniów, wdrażać ich do analizy i oceny swoich działań, wspierać w wykorzystaniu nabytych przez nich umiejętności w procesie tworzenia
  • W czasie szkolenia prezentowane są techniki pracy pozwalające na usystematyzowanie wiedzy oraz realizację treści podstawy programowej bez presji czasu oraz umożliwiające skupienie się na doskonaleniu umiejętności i kształtowaniu postaw uczniów

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Lekcja podawcza a lekcja odwrócona
  • Etapy lekcji odwróconej
  • Czynności ucznia i nauczyciela w czasie lekcji odwróconej
  • Motywowanie uczniów w czasie lekcji odwróconej

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia