Mali matematycy – rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz  prawidłowe etapy wprowadzania u dzieci kluczowych umiejętności matematycznych
  w oparciu o program  „Dziecięca matematyka”  E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; nauczysz się dobierać  pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji matematycznej do poziomu rozwoju dziecka
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz swój warsztat pracy o wierszyki, opowiadania
  i zagadki matematyczne wspierające rozwój myślenia matematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Szkolenie prowadzi nauczyciel-praktyk, otrzymasz cenne wskazówki i porady potrzebne do uzyskania sukcesu  dziecka w radzeniu sobie z trudnościami w procesie nabywania kompetencji matematycznych

DLA KOGO

 • Nauczyciele edukacji przedszkolnej

O CZYM  

 • Treści i obszary kształcenia dzieci z zakresu edukacji matematycznej
 • Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne kształtowania się kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Specyficzne trudności dzieci w edukacji matematycznej w wieku przedszkolnym
 • Dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych i organizacja zajęć z edukacji matematycznej
 • Praktyczne zastosowanie zabaw wspierających rozwój kompetencji matematycznych u dzieci

KTO PROWADZI  

Beata Wańtowskapedagog, nauczyciel dyplomowany; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym; wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie; posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu umiejętności komunikacyjnej dzięki ukończonym kursom i warsztatom, m.in. metoda Gordona, mediacje sądowe, program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz inaczej”; w swojej pracy z dziećmi wdrożyła  nowatorski sposób pracy z dziećmi na bazie Planu Daltońskiego; edukator szkoleń dla nauczycieli z pedagogiki Froebla; współpracuje z miesięcznikiem Bliżej Przedszkola, w którym publikuje scenariusze zajęć z zakresu wczesnego czytania; prowadzi zajęcia otwarte w przedszkolu dla nauczycieli i studentów z zakresu czytania.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 26.03.2022, godz. 10.00 – 14.00
  (wybór terminu – podczas wypełniania formularza zgłoszeniwoego)
 • Miejsce realizacji:  Szczecin, al. Wojska Polskiego 31/5, 70-473 (siedziba KAILEAN)
 • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek