Lekcja odwrócona, czyli jak odnaleźć utracony czas (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy nauczą się planować zajęcia w modelu strategii wyprzedzającej, dzięki czemu zyskają czas niezbędny do realizacji zagadnień podstawy programowej, szczególnie w trakcie przygotowywania uczniów do egzaminów zewnętrznych
  • Stosując model lekcji odwróconej, zaoszczędzą czas poświęcany przez uczniów na opanowywanie zagadnień teoretycznych, dzięki czemu będą mogli wykorzystać go na zajęciach w celu doskonalenia umiejętności
  • Szkolenie pokazuje, jak wykorzystać mechanizmy  pracy zdalnej, by w połączeniu z nauką w klasie zintensyfikować proces utrwalania wiedzy i kształcenia umiejętności

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Lekcja tradycyjna a odwrócona
  • Praca własna ucznia w domu
  • Sposoby „wydobywania” wiedzy w klasie
  • Efektywne formy i techniki pracy w klasie
  • Plusy i minusy lekcji odwróconej

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / e-learning / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia