Kodowanie i programowanie w przedszkolu

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jak w prosty i skuteczny sposób zaspokajać i rozbudzać naturalną ciekawość poznawczą dziecka, poznasz gry i zabawy rozwijające u dzieci umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania
 • Nabyte podczas szkolenia umiejętności z powodzeniem wykorzystasz podczas realizacji podstawy programowej, m.in. w obszarze wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, wspierania dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzania zmian we własnej praktyce edukacyjnej

DLA KOGO

 • Nauczyciele edukacji przedszkolnej

O CZYM  

 • Gry i zabawy kształtujące logiczne myślenie, czyli wprowadzenie do kodowania
 • „Warunek” – zabawy matematyczne
 • Układ współrzędnych – rozkodowywanie i wysłuchiwanie instrukcji
 • „Kolorowe kodowanie” z użyciem łatwo dostępnych produktów
 • „System znaków” – przekładanie jednego na drugi
 • Programowanie, czyli wydawanie złożonych poleceń
 • Instrukcja warunkowa – polecenie „jeżeli”
 • Proces optymalizacji kodu
 • „Bug”, czyli błąd w kodzie
 • Zastosowanie kodowania i programowania podczas realizacji całej podstawy programowej

KTO PROWADZI  

Karolina Kuklapedagog, szkoleniowiec, edukator z zakresu pedagogiki freblowskiej, autorka pomocy dydaktycznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej z zakresu kodowania i programowania; na co dzień – nauczyciel w przedszkolu publicznym w Szczecinie, gdzie wdrożyła innowacyjny sposób pracy z dzieckiem zgodny z założeniami Planu Daltońskiego.

FORMA I CZAS REALIZACJI

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 5.03.2022 r. lub 14.05.2021, godz. 10.00 – 14.00
  (wybór edycji – podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego)
 • Miejsce realizacji: Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek