Klocki LEGO na lekcjach matematyki

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz praktyczne zasady tworzenia planów lekcji z wykorzystaniem klocków LEGO; dowiesz się, jak za pomocą klocków realizować podstawę programową oraz wprowadzać zagadnienia sprawiające uczniom problemy
 • Dzięki nabytym kompetencjom pozwolisz uczniom eksperymentować, doświadczać i odkrywać, że do poprawnego wyniku prowadzi wiele dróg, wspomożesz ich w rozwijaniu wytrwałości, dokładności i umiejętności współpracy w grupie oraz zmienisz trudną lekcję w świetną zabawę
 • Kurs zrealizujesz we własnym tempie, otrzymasz gotowe scenariusze i wskazówki do realizacji

DLA KOGO

 • Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4- 8)

O CZYM

 • Czy klocki służą tylko do zabawy?
 • Praktyczne zasady tworzenia planów lekcji z wykorzystaniem klocków LEGO
 • Użycie klocków LEGO w celu wyjaśnienia trudnych pojęć matematycznych
 • Zastosowanie LEGO na lekcjach m.in: o ułamkach zwykłych, potęgach, twierdzeniu Pitagorasa
 • Przegląd podstawy programowej szkoły podstawowej. Co można wprowadzić za pomocą klocków LEGO – 10 przykładowych lekcji ze scenariuszami

Tematy przykładowych lekcji ze scenariuszami

 1. Odejmowanie ułamków zwykłych o równych mianownikach (klasa 4)
 2. Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (klasa 5)
 3. Symetria osiowa (klasa 6)
 4. Porównywanie różnicowe (klasa 4)
 5. System dziesiątkowy (klasa 5)
 6. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych (klasa 5)
 7. Potęgowanie liczb naturalnych (klasa 4)
 8. Pole i obwód prostokąta (klasa 4)
 9. Wprowadzenie do Twierdzenia Pitagorasa (klasa 7)
 10. Średnia, mediana i moda (klasa 8)

AUTOR E-KURSU

Ryszard Markowicznauczyciel matematyki i informatyki, laureat Global Teacher Award; autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia wg autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs ze scenariuszami lekcji, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, uczestnicy otrzymują pakiet autorskich scenariuszy lekcji, imienne zaświadczenie

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty