Kaizen, metoda małych kroków. Czy to się przyda w szkole? (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy poznają podstawy filozofii KAIZEN w życiowym wydaniu, a także w oparciu o elementy wiedzy nt. działania mózgu; dowiedzą się, dlaczego niektóre obszary związane z tematyką biznesową mogą być przydatne dla rozwoju kompetencji wychowawczych
 • Dzięki nabytej wiedzy nt. filozofii małych kroków poszerzą swoją perspektywę postrzegania codziennego funkcjonowania szkoły (placówki)
 • Atutem tego szkolenia jest oryginalność zestawienia dwóch, na pozór niezwiązanych ze sobą obszarów, oraz podejmowane próby przełożenia wartości Kaizen na poprawę jakości pracy nauczyciela/wychowawcy

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Trochę historii…, czyli z gospodarki do filozofii
 • Filozofia Kaizen – czym jest?
 • Kaizen a mózg trójdzielny
 • Małe kroki, małe pytania, małe problemy
 • 5WHY – pytaj „DLACZEGO?”
 • Cele i zasady
 • Dziesięć „przykazań” Kaizen
 • Ćwiczenia – Kaizen w życiu codziennym
 • Czy to się przyda w szkole?

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia