Program 9 – Jak zwiększyć efektywność pracy zespołowej nauczycieli?

Wybór tematu jest równoznaczny ze wskazaniem problemu rozwojowego, który szkoła/placówka chce rozwiązać bądź zniwelować w bieżącym roku szkolnym. Jeżeli opis poniższego problemu rozwojowego  znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej w szkole diagnozy potrzeb, to oznacza, że wybrany temat jest odpowiedni. Jeżeli nie, sprawdź inne tematy lub zamów stworzenie programu od podstaw.

Problem rozwojowy: niska efektywność pracy zespołowej nauczycieli
(np. z związku ze zmianami organizacyjnymi)

Przejawy problemu: w działaniach podejmowanych zespołowo brak efektu synergii, zamiast synergii – próżniactwo społeczne, rozmycie odpowiedzialności; brak widocznych rezultatów współdziałania – mała liczba zrealizowanych wspólnie projektów lub niedostateczna liczba wdrożonych rozwiązań wypracowanych zespołowo; niski stopień zintegrowania zespołu, członkowie grupy nie odczuwają satysfakcji, widoczny jest brak krystalizacji i akceptacji ról w zespole.

Zamawiając program, otrzymasz:

  • 16 godzin dydaktycznych doskonalenia (4 moduły x 4 godziny dyd.)
  • kompleksowe wsparcie “od diagnozy do sprawozdania”
  • obszerny zestaw autorskich narzędzi do zarządzania programem