Jak z sensem zacząć i zakończyć lekcję – czyli o angażowaniu i aktywizowaniu uczniów (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie znaczenie dla procesu uczenia się mają pierwsze minuty lekcji; nauczą się angażować i aktywizować uczniów, wykorzystując proste, efektywne techniki i metody niewymagające dużych nakładów czasu i pracy; umiejętnie wykorzystają ostatnie minuty lekcji w celu integracji wiedzy i wzbudzenia refleksji wśród uczniów
  • Dzięki nabytym w czasie szkolenia kompetencjom jego uczestnicy uczynią swoje lekcje atrakcyjnymi i fascynującymi dla uczniów przeżyciami edukacyjnymi, które już nigdy nie pozostawią ich obojętnymi wobec prezentowanych treści
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw kilkudziesięciu efektywnych technik pozwalających zaangażować i zaktywizować uczniów od pierwszych minut lekcji oraz podsumować zajęcia w wartościowy sposób

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Początek lekcji – najważniejszy moment
  • Angażowanie uczniów od pierwszych minut
  • Proste techniki pracy aktywizujące uczniów
  • Strategie uczenia się na pierwsze i ostatnie minuty lekcji
  • Efektywne wykorzystanie czasu zajęć
  • Zamknięcie lekcji pozwalające na integrację wiedzy i wzbudzenie refleksji

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia