Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy uporządkują wiadomości na temat przyczyn, rodzajów i przejawów zachowań destrukcyjnych, poznają kryteria i obszary zaburzeń zachowania, dowiedzą się, jak skutecznie korygować zaburzone zachowania i projektować pracę z trudnymi uczniami zarówno w wymiarze grupowymi, jak i indywidualnym
  • Nabyte kompetencje posłużą kluczem do efektywnej pracy nauczyciela-wychowawcy, wzbogacą warsztat pracy o postawy i zachowania, które pozytywnie wpływają na zachowania uczniów
  • Szkolenie prowadzi doświadczony pedagog szkolny, otrzymasz solidną porcję wiedzy popartej przykładami rozwiązań z życia szkoły

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Problematyka zachowań destrukcyjnych i trudnych wychowawczo
  • Przyczyny trudności wychowawczych (wewnętrzne i środowiskowe)
  • Specyfika zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń w procesie socjalizacji
  • Czynniki wynikające z dysfunkcjonalności rodziny, trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych jako źródeł problemów wychowawczych
  • Metody korygowania zaburzonych zachowań i projektowania pracy wychowawczej z trudnymi uczniami (techniki pracy indywidualnej i grupowej)
  • Wpływ postaw nauczyciela na zachowania uczniów

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (woj. lubelskie) / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia