Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania

DLACZEGO WARTO

Pełnienie roli ucznia, wykorzystanie posiadanych potencjałów intelektualnych i osobowościowych jest powiązane ze sferą emocjonalno-społeczną i behawioralną. Zachowania trudne wychowawczo dzieci i młodzieży mogą mieć długofalowe, niekorzystne konsekwencje bezpośrednio dla nich samych, zaś pośrednio dla szerszego środowiska zarówno rodzinnego, jak i społecznego. Wiedza o tym, na czym polegają zaburzone zachowania, jakie są kryteria ich rozpoznawania i jakie obszary obejmują, jest konieczna, pomaga nie tylko zapobiegać, ale także stwarza możliwości korygowania ich, co może wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój i zachowanie naszych podopiecznych.

DLA KOGO

  • Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni

O CZYM  

  • Zachowania destrukcyjne – definicje, przyczyny, przejawy
  • Kryteria i obszary zaburzonych zachowań
  • Wybrane metody korygowania zaburzonych zachowań i projektowania pracy wychowawczej z trudnymi uczniami
  • Wpływ postawy nauczyciela-wychowawcy na zachowania uczniów

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padło – trener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, szkoleniowiec Kailean, a także coach i terapeuta we własnym gabinecie.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

webinar na żywo  – 1 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

  • Termin realizacji: 20.11.2023 r.
  • Godziny realizacji: 18.00-18.45, w tym seminarium internetowe oraz sesja Q&A
  • Dostępność: dla subskrybentów newslettera*
  • Cena:  forma bezpłatna

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Rejestracja przez zaproszenie mailowe

*Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń

Chcesz dołączyć do grona subskrybentów newslettera Kailean? Wypełnij formularz.