Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność uczniów za naukę

DLACZEGO WARTO

Aby proces edukacyjny przynosił oczekiwane efekty, ważna jest nie tylko ilość i jakość przekazywanej wiedzy,
ale i kształtowanie określonych umiejętności, dzięki którym uczniowie będą mogli sami wpływać na własny rozwój poznawczy i emocjonalny. Te bowiem sfery przeplatają się i uzupełniają wzajemnie, określone umiejętności psychologiczne – jak samokontrola, samoregulacja, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i za własną naukę – wpływają na szkolne funkcjonowanie młodych osób i stanowią niezwykle istotny aspekt ich rozwoju.

Stąd też propozycja webinaru, podczas którego zostaną przedstawione podstawy teoretyczne kształtowania samodzielności uczniów, poparte konkretnymi wskazówkami z praktyki.

DLA KOGO

  • Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni

O CZYM  

  • Strategie promujące i wzmacniające samokontrolę i odpowiedzialność ucznia
  • Wyuczona bezradność w szkole
  • Kilka rad nietypowych dotyczących efektywnego uczenia się
  • Dekalog dążących do celu

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padło – trener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, szkoleniowiec Kailean, a także coach i terapeuta we własnym gabinecie.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

webinar na żywo  – 1 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

  • Termin realizacji: 09.10.2023 r.
  • Godziny realizacji: 19.00-19.45, w tym seminarium internetowe oraz sesja Q&A
  • Dostępność: dla subskrybentów newslettera*
  • Cena:  forma bezpłatna

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Rejestracja przez zaproszenie mailowe

*Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń

Chcesz dołączyć do grona subskrybentów newslettera Kailean? Wypełnij formularz.