Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność uczniów za naukę zdalną… i nie tylko (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy dowiedzą się, jak mogą wesprzeć uczniów w kształtowaniu samodzielności, dobrej organizacji czasu, samokontroli i automotywacji; poznają także (lub przypomną sobie) techniki wzbudzające motywację do pracy oraz usprawniające proces uczenia się
 • Dzięki nabytym kompetencjom przesuną ciężar odpowiedzialności za edukację z nauczycieli i rodziców na samych, bezpośrednio zainteresowanych młodych
 • Atutem szkolenia jest spojrzenie na problematykę samodzielności i odpowiedzialności z punktu widzenia przyszłych pracowników i pracodawców oraz konkretne strategie kształtujące wymienione wyżej postawy (cechy)

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Zdalna nauka – podstawowe zasady – krótkie przypomnienie
 • Strategie promujące i wzmacniające samokontrolę ucznia
 • Wyuczona bezradność w szkole
 • Kilka rad nietypowych dotyczących efektywnego uczenia się
 • Człowieku, zmotywuj się
 • Motywatory S. Reissa
 • Teoria X i Y
 • Pięć typów pracowników, których warto (lub nie) zatrudniać
 • Na zakończenie – dekalog dążących co celu

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia