Jak pomóc ósmoklasistom przygotować się do egzaminu z matematyki – metody online i w klasie

DLACZEGO WARTO

 • Nauczysz się tworzyć wartościowe materiały powtórkowe oraz organizować i wysyłać informacje zwrotne dla ucznia, które zachęcają do refleksji i motywują; poznasz odpowiedzi na pytania „Jak spowodować, aby uczniowie w ogóle chcieli uczestniczyć w nauce zdalnej? Jak ich zachęcić?”, „Co zrobić, aby uczniowie widzieli sens uczenia się przez Internet?”, „Czy można sprawić, aby uczniowie czuli, że się czegoś w ten sposób nauczyli?”, „W jaki sposób towarzyszyć zdalnie uczniom, gdy się uczą?”
 • Dzięki nabytym kompetencjom efektywnie przygotujesz swoich ósmoklasistów do egzaminu i zapewnisz im dostęp do ciekawych i kreatywnych lekcji matematyki
 • Otrzymasz 10 gotowych propozycji realizacji różnych tematów z podstawy programowej

DLA KOGO

 • Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 8)

O CZYM

 • Zasoby internetowe wspierające pracę on-line (strony internetowe z zadaniami egzaminacyjnymi)
 • Współpraca i prezentowanie materiałów on-line  (Skype, Vimeo, Sway, Padlet)
 • Wizualizacja pojęć geometrycznych kluczem do sukcesu na egzaminie (Cechy przystawania trójkątów. Metody wprowadzania pojęcia symetrii. Konstrukcje geometryczne)
 • Matematyka doświadczalna. Zadania na dowodzenie. Jak kształcić dowodzenie twierdzeń
 • Tworzenie testów i ocena on-line (Kahoot, Quizziz, Google Formularze)

Tematy przykładowych lekcji ze scenariuszami

 1. Działania na liczbach wymiernych
 2. Cechy przystawania trójkątów
 3. Rozwiązujemy równania
 4. Przekształcanie wzorów
 5. Dowodzenie twierdzeń geometrycznych
 6. Dowodzenie twierdzeń arytmetycznych
 7. Własności czworokątów
 8. Wykresy zależności drogi od czasu
 9. Porównywanie ofert
 10. Objętość graniastosłupa prostego – podsumowanie

AUTOR E-KURSU

Ryszard Markowicznauczyciel matematyki i informatyki, laureat Global Teacher Award; autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia wg autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs ze scenariuszami lekcji, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, uczestnicy otrzymują pakiet autorskich scenariuszy lekcji, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty