Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy szkolenia poznają wybrane klasyfikacje postaw uczniowskich, przyjrzą się słabym i mocnym stronom oraz specyfice postępowania poszczególnych typów uczniów, dowiedzą się także, jak rodzaj temperamentu wpływa na funkcjonowanie szkolne oraz co z tej wiedzy wynika dla aktywizacji i motywowania dzieci i młodzieży
 • Wgłębiając się w tajniki wiedzy o typach temperamentalnych i wynikających z nich rodzajach osobowości, lepiej zrozumieją swoich wychowanków, wesprą ich w budowaniu dobrych, głębokich relacji z innymi, a także efektywnie wykorzystają drzemiące w nich potencjały
 • Atutem szkolenia jest obrazowe i praktyczne ujęcie tematu  

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Wybrane typologie postaw uczniowskich
 • Typy uczniów – mocne i słabe strony
 • Tworzenie profilu klasy
 • Dodatkowe kryteria klasyfikacji
 • Uczeń – zwycięzca, zadaniowiec, oryginał, przegrywający
 • Temperament w szkolnej ławce
 • Strategie uczenia się
 • Wskazówki do pracy edukacyjno-wychowawczej
 • Wpływ postaw i strategii oddziaływań nauczycieli

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia