Interaktywne karty pracy

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, w jaki sposób przenieść tradycyjne metody i techniki pracy na lekcjach do cyfrowego świata dydaktyki; poznasz programy i narzędzia do tworzenia zadań na różne urządzenia dostępne w klasie (np. rzutnik, tablica interaktywna, komputery), a także urządzenia przyniesione przez uczniów (tablet, smartfon)
 • Dzięki szkoleniu wzbogacisz swój warsztat pracy o multimedialne materiały edukacyjne; nauczysz się przygotowywać krótkie zadania na różne etapy lekcji i samodzielnie stworzysz w pełni interaktywne zajęcia z dowolnego przedmiotu
 • Otrzymasz wiele innowacyjnych, angażujących uczniów narzędzi TIK

DLA KOGO

 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych

O CZYM

 • Technologia w klasie. TIK na TAK
 • Nauczanie tradycyjne i nowoczesne – podobieństwa, różnice, pomysły
 • Wykorzystanie tablicy interaktywnej, tabletów i telefonów
 • Proste ćwiczenia na początek i zakończenie lekcji
 • Wirtualna burza mózgów. Komiksy edukacyjne. Rysowanie na ekranie
 • Zagadki i ćwiczenia online
 • Nauczanie mieszane. Lekcja interaktywna
 • Platforma Blendspace do przygotowania multimedialnych zajęć
 • Nearpod – potęga nauczania online; cyfrowe karty pracy
 • Aplikacja Wizer; bank zadań w Wordwall

AUTOR E-KURSU

Paulina Kuźmo-Biwan nauczycielka języka angielskiego, trenerka kursów internetowych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie; trenerka warsztatów Szkoły Uczącej Się w Centrum Edukacji Obywatelskiej; mentorka grup szkoleniowych Nauczycielskiej Akademii Internetowej; od wielu lat tworzy scenariusze szkoleń stacjonarnych oraz kursy z zakresu wykorzystywania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji (m.in. dla FRSE oraz European Schoolnet w Brukseli); organizowała i prowadziła wiele konferencji dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej oświatą; autorka i współautorka publikacji związanych z realizacją projektów międzynarodowych, dydaktyką języka angielskiego oraz wykorzystywaniem narzędzi TIK na lekcjach

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs z opieką autora, zakres materiału – 14 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze w okresie podanym w ofercie
 • możliwość zadawania pytań
 • informacja zwrotna nt. wykonanych zadań

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 28 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 350 zł, w tym e-materiały dydaktyczne, imienne zaświadczenie

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty