Grywalizacja w edukacji

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, na czym polega grywalizacja i jakie elementy lekcji można grywalizować; poznasz techniki motywowania uczniów do nauki poprzez wykorzystywanie mechaniki gier (m.in. punktacja, zdobywanie mistrzostwa, wspinanie się na wyższy poziom)
 • Dzięki kursowi staniesz się autorem i autorką fascynującej gry edukacyjnej, jaką będą Twoje zajęcia; wdrożysz do swojej pracy elementy rozgrywki takie jak: fabuła, zagadki, nagrody, tabele wyników, a także zdrowa i budująca rywalizacja; zaskoczysz swoich uczniów (niezależnie od wieku!), włączając ich do trybu rozgrywki w środowisku edukacyjnych platform społecznościowych
 • Autorem szkolenia jest nauczyciel-praktyk, doświadczony szkoleniowiec, ekspert branżowy

DLA KOGO

 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych

O CZYM

 • Co to jest grywalizacja? Kroki milowe w historii grywalizacji
 • Uczenie się i grywalizacja. Warunki grywalizacji edukacyjnej
 • Gry tradycyjne w procesie lekcyjnym
 • Typy graczy
 • Gamifikacja online
 • Tworzenie quizów
 • Piętnaście sposobów na gamifikowanie lekcji
 • Monitorowanie postępów i nagradzanie uczniów
 • Platformy Class Dojo i Edmodo; kody QR; podchody online
 • Projektowanie lekcji z elementami grywalizacji

AUTOR E-KURSU

Paulina Kuźmo-Biwan nauczycielka języka angielskiego, trenerka kursów internetowych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie; trenerka warsztatów Szkoły Uczącej Się w Centrum Edukacji Obywatelskiej; mentorka grup szkoleniowych Nauczycielskiej Akademii Internetowej; od wielu lat tworzy scenariusze szkoleń stacjonarnych oraz kursy z zakresu wykorzystywania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji (m.in. dla FRSE oraz European Schoolnet w Brukseli); organizowała i prowadziła wiele konferencji dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej oświatą; autorka i współautorka publikacji związanych z realizacją projektów międzynarodowych, dydaktyką języka angielskiego oraz wykorzystywaniem narzędzi TIK na lekcjach

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs z opieką autora, zakres materiału – 14 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze w okresie podanym w ofercie
 • możliwość zadawania pytań
 • informacja zwrotna nt. wykonanych zadań

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 28 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 350 zł, w tym e-materiały dydaktyczne, imienne zaświadczenie

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty