Geometria płaska – zrozumiała, przydatna i ciekawa

DLACZEGO WARTO

 • Uporządkujesz wiedzę na temat działu Geometria płaska w kontekście przygotowania angażujących lekcji; dowiesz się, jak wykorzystywać wiedzę, umiejętności i intuicję ucznia
  w nauce geometrii, nauczysz się stosować odpowiednie narzędzia do przezwyciężenia trudności uczniów związanych z zapamiętaniem tak wielu informacji w geometrii
 • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożysz i szeroko zastosujesz innowacyjne metody podczas nauki geometrii płaskiej oraz sprawisz, że Twoi uczniowie pokochają figury geometryczne
 • Otrzymasz wskazówki, gdzie szukać ciekawych zasobów internetowych do nauczania geometrii

DLA KOGO

 • Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

O CZYM

 • Kilka słów o definiowaniu i uzasadnianiu – sztuka wyciągania wniosków
 • Zeszyt w kratkę czy czysty? Zalety i wady zeszytów szkolnych w kontekście nauczania geometrii
 • Linie i punkty. Jak wprowadzić ucznia w abstrakcyjny świat geometrii?
 • Walory dydaktyczne zwykłego sznurka. Metody wprowadzania pojęcia długości
 • Jak pokazywać kąty? Jak skonstruować kątomierz?
 • Badamy własności trójkątów. Eksperymenty w geometrii
 • Co wynika z przystawania? Cechy przystawania trójkątów. Interpretacje pojęć
 • Słów kilka o symetrii. Metody wprowadzania pojęcia symetrii
 • Poszerzamy wiadomości o kole. Konstrukcje geometryczne
 • Magia liczby pi. Matematyka doświadczalna
 • O twierdzeniu Pitagorasa. Zamieniamy tezę z założeniem. Jak kształcić dowodzenie?

Tematy przykładowych lekcji ze scenariuszami

 1. Mierzymy odcinki – walory dydaktyczne zwykłego sznurka
 2. Okrąg i koło
 3. Mierzymy kąty. Jak stworzyć kątomierz?
 4. Teleturniej: „Czy znasz ten czworokąt?” (FlipQuiz)
 5. Cechy przystawania trójkątów
 6. Twierdzenie Pitagorasa w laboratorium odkryć
 7. Kamera monitoringu – zadania problemowe
 8. Napełniamy zbiornik – zadania problemowe
 9. Własności prostopadłościanu
 10. Pole powierzchni prostopadłościanu

AUTOR E-KURSU

Ryszard Markowicznauczyciel matematyki i informatyki, laureat Global Teacher Award; autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia wg autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs ze scenariuszami lekcji, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, uczestnicy otrzymują pakiet autorskich scenariuszy lekcji, imienne zaświadczenie

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty