Flipgrid, czyli jak przepytać i wysłuchać wszystkich uczniów?

Flipgrid, czyli jak przepytać i wysłuchać wszystkich uczniów?

Autor: Paulina Kuźmo-Biwan

Nauczycielka języka angielskiego, trenerka kursów internetowych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie; trenerka warsztatów Szkoły Uczącej Się w Centrum Edukacji Obywatelskiej; mentorka grup szkoleniowych Nauczycielskiej Akademii Internetowej; od wielu lat tworzy scenariusze szkoleń stacjonarnych oraz kursy z zakresu wykorzystywania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji (m.in. dla FRSE oraz European Schoolnet w Brukseli). Organizowała i prowadziła wiele konferencji dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej oświatą; autorka i współautorka publikacji związanych z realizacją projektów międzynarodowych, dydaktyką języka angielskiego oraz wykorzystywaniem narzędzi TIK na lekcjach.

Paulina Kuźmo-Biwan

Uczniowie chcą mówić. Ta wypowiedź nie jest w żaden sposób ironiczna i celowo nie jest zakończona znakiem zapytania. Pomijając naturalną barierę nieśmiałości i niewielki procent osób, które wolałyby spędzić swoje życie w ciszy, młodzi ludzie naprawdę lubią opowiadać (wiedzą o tym zwłaszcza nauczyciele prowadzący godzinę wychowawczą). Nie zawsze mają jednak ku temu sposobność, czas i warunki podczas zaledwie 45 minut zajęć lekcyjnych.

             Zadaję pytanie w trakcie zajęć prowadzonych zdalnie. Pytanie jest otwarte, wymaga refleksji. Po chwili widzę 14 rąk w górze – ikony świecą się na pomarańczowo i powinno mnie to cieszyć. Wybieram dwie osoby, bo muszę jeszcze zadać kilka podobnych pytań. Do następnego pytania zgłasza się 8 osób. Przy trzecim widzę tylko 4 ‘łapki’. Gdybym to przedstawiła na wykresie, powstałaby niezła górka – idealna do zjeżdżania na sankach. Z ogromną płaszczyzną na samym końcu. Nic dziwnego, że chętnych do odpowiedzi uczniów brakuje pod koniec lekcji. Tyle razy zostali zignorowani. W końcu przestali uważać. Są tylko głowami sennie spoglądającymi na zegarek.

             A gdyby tak znaleźć sposób, aby każdy mógł się wypowiedzieć, a oprócz tego wysłuchać, co mają do przekazania inni? Kilka kliknięć w wyszukiwarce i już wiem, czego szukam. Flipgrid reklamuje się jako narzędzie do prowadzenia dyskusji wideo, wzmacniając swój perswazyjny przekaz poprzez pokazanie tysięcy przykładów tematów, które utworzyli nauczyciele z różnych części świata. Sprawdzam.

             Zakładam konto na stronie https://info.flipgrid.com (w opcji Educator można utworzyć konto, korzystając z poczty Google lub Microsoft). Tworzę klasę (która w Flipgrid nazywa się grupą – klikam Create a Group) i przydzielam jej unikalny kod (Join Code). Ustalam, w jaki sposób uczniowie dołączą do klasy (preferowana opcją jest wybór Student Emails – uczniowie wpiszą kod grupy, a następnie zarejestrują się w niej, korzystając ze swojego konta pocztowego Google lub Microsoft).

Mogę już przydzielić temat do dyskusji. Wybieram temat z zadania domowego: ‘Opisz, co zazwyczaj jesz na śniadanie. Użyj czasu teraźniejszego’. Naciskam Create a Topic, wypełniam pola, podając temat (Title), polecenie (Prompt) i dodając obrazek (Add media), co nie jest konieczne, ale może dodatkowo zaangażować lub zainspirować uczniów. Potwierdzam logowanie uczniów w opcji Student Email. Ustawiam czas nagrania na 1 minutę (Recording time) i zezwalam innym uczniom na komentowanie wypowiedzi swoich kolegów i koleżanek (Comments – Video and Text). W klasie, do której przypiszę temat, nie zdarzają się niepożądane zachowania, więc pozostawiam możliwość dodawania odpowiedzi bez moderacji. Gdybym tworzyła temat dla klasy, której nieobce są wszelakie wybryki, wybrałabym opcję Topic Moderation (wówczas ja musiałabym aktywować kolejne odpowiedzi, tak aby były widoczne).

Po utworzeniu tematu przypisuję go klasie, czyli utworzonej grupie (Add to Group). Przesyłam uczniom kod do grupy (wysyłam go jednorazowo, podczas pierwszego korzystania z narzędzia), prosząc ich o wejście na stronę Flipgrid i wybór opcji Enter a Join Code. Po zalogowaniu uczniowie widzą mój temat w taki sposób:

Muszą jedynie kliknąć Record a Response i nagrać swoją odpowiedź. Odpowiedzi zostaną zapisane i zarówno ja, jak i moi uczniowie będziemy mogli zapoznać się z każdą z nich. Dzięki temu wszyscy zostaną wysłuchani, a oprócz tego nauczą się od siebie nawzajem. Lista odpowiedzi pojawia się pod danym tematem – zawiera nagranie audio i obraz wideo, może też być wzbogacona o ramki, emotikony i inne elementy wyróżniające (uczniowie bardzo lubią te dodatkowe ozdobniki).

Flipgrid rozwiązuje problem braku czasu na sprawdzenie zadań domowych, wysłuchanie propozycji wszystkich uczniów, poznanie opinii, refleksji, ciekawych rozwiązań (np. zadań matematycznych czy fizycznych), argumentacji, wnioskowania itp. Dla nauczycieli historii, języka polskiego, języków obcych jest też dużą pomocą w zakresie ćwiczenia umiejętności swobodnych wypowiedzi. W trakcie nauki zdalnej pozwala nam wzmocnić interakcję pomiędzy nauczycielem i uczniami oraz pomiędzy samymi uczniami. A tak między nami nauczycielami – czyż nie jest dobrym pomysłem stworzenie sprawdzianu, w którym uczeń będzie odpowiadał ustnie na zadane pytania i ograniczymy jego spryt w zakresie operacji ‘kopiuj-wklej’? To może być ciekawy ‘skutek uboczny’ aplikacji.

Narzędzie proste, intuicyjne, a niezwykle motywujące. Nie pozostaje nic innego jak tylko zapełniać kolejne tematy zbiorem mądrych, gadających głów. Takich, które na śniadanie spożywają przede wszystkim wiedzę i dobry humor!