Efektywna edukacja hybrydowa w pracy zdalnej i stacjonarnej (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy dowiedzą  się, czym charakteryzuje się edukacja hybrydowa i jak wykorzystać jej założenia do podniesienia efektywności kształcenia w rzeczywistości realnej i wirtualnej, udoskonalą umiejętności przygotowywania zadań i materiałów przy pomocy TIK oraz wdrażania zasobów i doświadczeń z okresu pracy zdalnej do pracy z uczniami po ich powrocie do szkoły
  • Dzięki nabytym kompetencjom wykorzystają zalety edukacji hybrydowej w pracy zdalnej, jak i stacjonarnej, co pozwoli na realizację treści podstawy programowej, rozwój kompetencji kluczowych oraz optymalne wykorzystanie czasu
  • Szkolenie prowadzi nauczyciel-praktyk z ogromnym doświadczeniem szkoleniowym

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Cechy edukacji hybrydowej
  • Uczenie synchroniczne i asynchroniczne
  • Angażowanie uczniów o różnych rodzajach percepcji
  • Głębokie przetwarzanie materiału (aplikacje quizowe i interaktywne)
  • Wizualizacja treści nauczania (Padlet, witryny Google)
  • Wspieranie uczniów w opracowywaniu materiału (interaktywne lekcje)
  • Organizowanie pracy zespołowej uczniów (dokumenty współdzielone)

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia