Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole

DLACZEGO WARTO

 • Nauczysz się rozpoznawać mechanizmy zachowań typowych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz tworzyć przyjazne uczniom z ASD środowisko szkolne
 • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożysz skuteczne interwencje behawioralne  wobec trudnych zachowań uczniów z ASD
 • Szkolenie prowadzi praktyk, uzyskasz przydatne narzędzia pracy z dzieckiem z ASD oraz metody stymulowania korzystnych relacji z rówieśnikami

DLA KOGO

 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Pedagodzy szkolni

O CZYM  

 • Rozpoznawanie i diagnozowanie zaburzeń autystycznych (w tym zespołu Aspergera)
 • Formy ekspresji specyficznych trudności dzieci z spektrum zaburzeń autyzmu w szkole
 • Sytuacja psychologiczna dziecka z spektrum zaburzeń autyzmu w klasie – rówieśnicy wobec dziecka z ASD. Metody stymulowania relacji rówieśniczych
 • Współpraca z rodzicami i jej znaczenie. Psychoedukacja rodziców jako narzędzie wspierania dziecka z ASD
 • Przyczyny trudnych zachowań w ASD i ich przejawy na terenie szkoły. Dostosowania i strategie ułatwiające. Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w szkole
 • Strategie krótko- i długoterminowe w pracy nad trudnym zachowaniem (na terenie szkoły oraz w domu)
 • Rozwijanie pożądanych zachowań społecznych (TUS)
 • Warsztat praktycznych umiejętności – analiza przypadków i wypracowywanie interwencji behawioralnych

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: ……………………., godz. 15.00-19.00 
 • Miejsce realizacji: Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek

KTO PROWADZI  

Beata Dobińskapsycholog, nauczyciel akademicki (ZPSB w Szczecinie, m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia), certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; od ponad 15 lat pracuje jako psycholog w szkole podstawowej.

Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.