Program 10 – Dobra promocja – skuteczna rekrutacja

Wybór tematu jest równoznaczny ze wskazaniem problemu rozwojowego, który szkoła/placówka chce rozwiązać bądź zniwelować w bieżącym roku szkolnym. Jeżeli opis poniższego problemu rozwojowego  znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej w szkole diagnozy potrzeb, to oznacza, że wybrany temat jest odpowiedni. Jeżeli nie, sprawdź inne tematy lub zamów stworzenie programu od podstaw.

Problem rozwojowy: zmniejszająca się z roku na rok liczba uczniów
(pomimo dobrych wyników nauczania)

Przejawy problemu: co roku jest mniej oddziałów, istniejące oddziały borykają się z niedoborem uczniów (tendencja spadkowa)

Zamawiając program, otrzymasz:

  • 16 godzin dydaktycznych doskonalenia (4 moduły x 4 godziny dyd.)
  • kompleksowe wsparcie “od diagnozy do sprawozdania”
  • obszerny zestaw autorskich narzędzi do zarządzania programem