Delikatni w szkole. Introwertyczni, nieśmiali, wysoko wrażliwi uczniowie – jak pomóc (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy uzupełnią wiedzę nt. specyfiki funkcjonowania uczniów introwertycznych, nieśmiałych, nadwrażliwych; poznają adekwatne metody pracy, techniki, ćwiczenia; nauczą się różnicować swoje podejście w zależności od tego, z jakim typem osoby z wymienionych grup mają do czynienia
 • Dzięki nabytym kompetencjom nauczyciele dostrzegą szerszy kontekst funkcjonowania oraz możliwości skutecznego wsparcia „delikatnej” części szkolnej społeczności, dla której głośny, ekstrawertyczny i przebodźcowany świat jest często trudny do zniesienia
 • Atutem szkolenia są praktyczne aspekty prezentowanych koncepcji psychologicznych

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • „Wielka piątka” w szkole – korzyści ze znajomości pięcioczynnikowej koncepcji osobowości
 • Temperament w szkolnej ławce. Elementy regulacyjnej i biologicznej teorii temperamentu
 • Introwertyzm – specyfikacja. Introwertyk w szkole
 • Nieśmiałość – definicje, przyczyny. Specyfika funkcjonowania dziecka nieśmiałego
 • Wybrane techniki, ćwiczenia, przykładowe bajki terapeutyczne
 • Orchidea czy mlecz. Dzieci wysokoreaktywne – biologiczno-społeczne przyczyny zjawiska
 • Orchidea w szkole – cechy ucznia wysoko wrażliwego. Co może zrobić nauczyciel?
 • Świat oczyma osoby nadwrażliwej
 • Na podsumowanie – teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
 • Delikatni są wśród nas – wybrane pomocne testy informacyjno-diagnozujące

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (woj. lubelskie) / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia