Antykruchość. Jak budować odporność psychiczną dzieci i młodzieży (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy poznają wybrane koncepcje psychopedagogiczne związane z nabywaniem odporności psychicznej i efektywnego radzenia sobie z trudnymi do przewidzenia zmianami życiowymi, dowiedzą się, jak modelować zachowania „odpornościowe” i zapobiegać rozchwianiu emocjonalnemu uczniów
 • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożą konkretne działania wychowawcze wspierające uczniów w dojściu do równowagi po tak trudnym dla wszystkich czasie (długotrwała izolacja, szybkie diametralne zmiany), rozwijające umiejętności radzenia sobie z długotrwałym stresem, nabywania twardości psychicznej i przystosowania się do zmiennej rzeczywistości
 • Szkolenie prowadzi pedagog, coach, psychoprofilaktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w oświacie

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Czym jest odporność psychiczna, czyli skąd się biorą „żelazne dzieci”
 • Ja mam, ja jestem, ja mogę – trzy źródła odporności
 • Twardość psychiczna, czyli osobowościowa odporność
 • Sprężystość – koncepcja Resilience w praktyce pedagogicznej
 • Model 4 C
 • Odporność psychiczna w ujęciu psychologii pozytywnej
 • Koło Dzielności  i pedagogika przygód
 • Vuca, Damokles, Feniks i Hydra – jak się to ma do wspierania rozwoju?
 • Wybrane zasoby osobiste jako wsparcie antykruchości
 • Czy to się przyda w szkole? Garść praktyki
 • Przykładowy test i inwentarz do badania odporności psychicznej

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia