Algebra – efektywnie i z pomysłem

DLACZEGO WARTO

 • Uporządkujesz wiedzę na temat działu Algebra w kontekście przygotowania angażujących lekcji; nauczysz się korzystać z programów do wizualizacji pojęć abstrakcyjnych w celu ułatwienia uczniom zrozumienia wyrażeń algebraicznych; udoskonalisz umiejętności wspierania dzieci w uczeniu się matematyki z wykorzystaniem zasad nauczania czynnościowego, metod pracy E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Dzięki nabytym kompetencjom pokażesz swoim uczniom, że wyrażenia algebraiczne można zrozumieć, jeżeli spojrzymy na nie mniej formalnie
 • Szkolenie prowadzi ekspert z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole

DLA KOGO

 • Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4- 8)

O CZYM

 • Pierwsze oznaczenia literowe i pierwsze problemy. Jak łagodnie przejść z liczb do liter?
 • Matematyczny pożytek z liter. Skuteczne narzędzia w uzasadnianiu własności matematycznych
 • Minusy w wyrażeniach algebraicznych. Trzy znaczenia znaku minus
 • Liczba przeciwna do sumy i różnicy. Różne modele związków liczbowych
 • Od wyrażeń arytmetycznych do algebraicznych
 • Nawiasy w wyrażeniach algebraicznych
 • Od tekstu do wyrażenia algebraicznego – układamy równania
 • Przykłady równań z geometrii. Co to jest rozwiązanie równania?
 • Metody rozwiązywania zadań tekstowych
 • Ciekawe metody wprowadzania równań

Tematy przykładowych lekcji ze scenariuszami

 1. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych (bingo)
 2. Układamy równania
 3. Rozwiązujemy równania
 4. Problem kwadratów granicznych – od szczegółu do ogółu
 5. Problem proporcji
 6. Przekształcanie wzorów
 7. Różnica kwadratów – generalizowanie wzorów
 8. Interpretacja wykresu zależności drogi od czasu
 9. Grafy a równania liniowe
 10. Jak kupić samochód? Porównywanie ofert

AUTOR E-KURSU

Ryszard Markowicznauczyciel matematyki i informatyki, autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia wg autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs ze scenariuszami lekcji, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, uczestnicy otrzymują pakiet autorskich scenariuszy lekcji, imienne zaświadczenie

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty