Oops...
Slider with alias ekursy not found.

RZECZOWNIK – gra edukacyjna

Gra edukacyjna RZECZOWNIK to zestaw kart gramatycznych przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej. Karty można wykorzystać do doskonalenia umiejętności odmiany rzeczownika przez przypadki (klasy 4–6), a także do ćwiczeń poprawnościowych (klasy 7–8). Przydadzą się w czasie powtórek przed sprawdzianami lub w trakcie przygotowań do egzaminu po klasie ósmej. Można je wykorzystać w celu urozmaicenia zajęć koła polonistycznego lub prowadząc zajęcia o charakterze wyrównawczym, a także w nauczaniu indywidualnym.

Czytaj więcej

KODOWANIE I PROGRAMOWANIE W PRZEDSZKOLU – pomoce dydaktyczne

KODOWANIE I PROGRAMOWANIE W PRZEDSZKOLU to zestaw pomocy dydaktycznych przeznaczony dla nauczycieli edukacji przedszkolnej umożliwiający prowadzenie zabaw i ćwiczeń z zakresu kodowania i programowania zarówno w pracy z całą grupą, jak i podczas zajęć indywidualnych, w tym z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zawartość zestawu jest kompatybilna z treściami szkolenia o tożsamej nazwie, które jest realizowane stacjonarnie i on-line przez KAILEAN.

Czytaj więcej

E-szkolenia – informacje ogólne

• E-szkolenia na MS Teams to internetowa odmiana szkoleń otwartych
• Dostępność: platforma edukacyjna MS Teams
• Realizacja on-line w czasie rzeczywistym – 5 godzin dydaktycznych
• Godziny realizacji zawiera oferta konkretnego e-szkolenia
• Podane w ofercie godziny realizacji obejmują: pierwsze 15 minut na tzw. próbę mikrofonu, dwa bloki szkoleniowe po 2 godziny dydaktyczne, między blokami szkoleniowymi 15-minutową przerwę oraz na zakończenie 1 godzinę dydaktyczną na pytania i odpowiedzi
• Wymagania techniczne: laptop lub komputer z dostępem do internetu
• Konta użytkowników zakłada organizator szkolenia
• Logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)
• Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty
• Zaświadczenia w wersji papierowej

Czytaj więcej

E-kursy – informacje ogólne

• E-kursy to internetowa odmiana szkoleń otwartych
• Lokalizacja: platforma edukacyjna kailean.ekursy.online
• Dostęp 24 godz. na dobę, można zacząć realizację w dowolnym momencie w okresie podanym w ofercie
• Długie i krótkie formy (od 5 do 14 godzin dydaktycznych)
• Różne warianty realizacji (standardowe, z opieką autora, ze scenariuszami lekcji, z pomocami dydaktycznymi, z konsultacjami on-line)
• Nauka we własnym tempie, w dogodnym czasie, w wybranym miejscu
• Oszczędność czasu, redukcja kosztów
• Możliwość powracania do ukończonych części w celu utrwalenia materiału, do pobrania pliki z materiałami dydaktycznymi
• Imienne zaświadczenia w wersji papierowej
• Wymagania techniczne: laptop lub komputer z dostępem do internetu

Czytaj więcej

Programy wspomagania – informacje ogólne

• Programy doskonalenia nauczycieli jako forma wspomagania pracy szkoły to szkolenia zamknięte ujęte w proces
• Poparte gruntowną diagnozą potrzeb rozwojowych i szkoleniowych, szczegółowo zaprojektowane, w trakcie realizacji obudowane rzetelnymi procesami monitoringowymi oraz poddane uprzednio zaplanowanej ewaluacji
• Realizowane z wykorzystaniem autorskich narzędzi wspomagających zarządzanie procesem doskonalenia nauczycieli (autor narzędzi – Olga Oczkowska-Fiuk)
• Wersja standardowa każdego programu obejmuje 16 godzin dydaktycznych (4 moduły x 4 godz. dyd.)
• Istnieje możliwość zbudowania programu od podstaw na indywidualne zamówienie szkoły/placówki oświatowej

Czytaj więcej

Szkolenia otwarte – informacje ogólne

• Dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
• Realizowane stacjonarnie w siedzibie Kailean lub w innych przystosowanych do tego celu lokalizacjach
• Terminy i miejsca realizacji określa organizator
• Aktualną ofertę łatwo sprawdzić w kalendarium na www.kailean.pl
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz komplet materiałów dydaktycznych z wykazem polecanej literatury
• Podczas przerw szkoleniowych – pyszna kawa i poczęstunek

Czytaj więcej