Scenariusz zajęcia z wczesnego czytania dla dzieci 3-letnich

Autor: Beata Wańtowska

Temat: Wiosenne podróże z literkami

Cele  ogólne:

 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania wyrazów metodą globalną
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter drukowanych wielkich i małych
 • odkrywania własnych możliwości oraz przeżywania radości z odnoszonych sukcesów, doskonalenie umiejętności  radzenie sobie z trudnościami.

Cele szczegółowe:

 • Rozpoznawanie swojego imienia wśród innych wizytówek
 • odszukiwanie w swoim imieniu liter drukowanych wielkich i małych
 • dostrzeganie różnic w kształcie różnych liter
 • czytanie globalne wyrazów i poprawne nazywanie liter
 • nabywanie poczucia sukcesu i radości z zabawy.

Środki dydaktyczne:

Strój wróżki, kartoniki z literami wielkie i małe, wizytówki z imionami dzieci, papierowe kwiatki z naklejonymi pierwszymi literami imion dzieci, dwie chmurki z literkami i kropelki z naklejonymi literkami, chusta animacyjna, kartoniki z wyrazami, opaska bociana, torba i ok. 5 dużych obręczy.

Metoda:  czynna, zadaniowa

Formy organizacji pracy:  z całą grupą

Przebieg zajęć:

 1. Dzieci stają w kole i ilustrują ruchem piosenkę pt „Wiosna” (słowa i muzyka K. Bayer, płyta CD „Przedszkole czterolatka”, wydawnictwo MAC). Nauczycielka jest przebrana za wiosenną wróżkę  i zaprasza na wiosenne spotkanie z literkami.

Wróżka mówi wiersz:

Jedzie Wiosna małym Fiatem,
W  bagażniku wiezie kwiaty.
Kierownicą Wiosna kręci
Raz zatrąbi, raz zakręci.
Teraz pędzi Autostradą.
Woła „Z drogi, kwiaty jadą!”

Nauczycielka przebrana za wróżkę zachęca dzieci do wiosennej podróży z literkami.

(Proponowane zabawy czytelnicze)

 • Dzieci siedzą w kole, a nauczycielka rozkłada wizytówki dzieci w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce dzieci wyszukują swoje wizytówki z imionami.
 • Pani Wróżka zaprasza dzieci do szukania wiosennych liter. Nauczycielka rozkłada na podłodze sylwety kwiatków z wielką literą. W każdej znajduje się inna litera alfabetu. Następnie nauczycielka włącza muzykę, a dzieci z wizytówkami w ręku maszerują po sali. Na przerwę w muzyce dzieci gromadzą się blisko sylwety kwiatka, w którym znajduje się pierwsza litera imienia dzieci. Nauczyciel sprawdza, jakie imiona dzieci zgromadziły się przy literce.
 • Nauczycielka zaprasza wybrane dziecko i zakłada mu opaskę bociana.  Dziecko jest bocianim listonoszem. W torbie ma litery. Na dywanie rozłożone są  duże obręcze. Dzieci siedzą dookoła wybranych przez siebie obręczy z wizytówkami. Listonosz chodzi między „domami” – obręczami.  Gdy wyjmie z torby daną literę, dziecko które rozpoznało ją jako „swoją”  bierze ją i wrzuca do „domku” – obręczy.
 • Wróżka proponuje dzieciom poszukania wiosennych wyrazów. Na dywanie rozkłada odwrócone wyrazy: krokus, słońce, trawa, żaba, bocian itp. Chętne  dzieci odwracają kartoniki z wyrazami  i „ odpoznają ” wyrazy globalnie, a następnie łączą wyraz z obrazkiem.
 • Nauczycielka kładzie na dywanie trzy chmurki, na których jest naklejona literka, a dookoła  kropelki z literką. Dzieci tańczą przy muzyce, wyrażając ruchem ciała nastrój muzyki. Gdy muzyka milknie, dzieci wybierają kropelkę z literką i kładą je obok chmurki z taką samą literą. Dzieci nazywają wybrane litery.
 • Nauczycielka rozkłada chustę animacyjną, a dzieci ustawiają się dookoła chusty. Na sali są ukryte plansze z literami. Na chustę wrzuca kartoniki z literkami. Dzieci lekko falują chustą, a na sygnał wybierają sobie literkę. Nauczycielka zachęca dzieci do szukania wybranej literki na sali.
 • Pożegnanie wiosennej wróżki przez dzieci.