Курс польского языка (B1)

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

 • Человек, владеющий языком на уровне B1, понимает основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично возникающие на работе, учебе, досуге и т.д.; умееет общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка, может составить связное сообщение на известные или особо интересующие его темы, может описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее
 • Благодаря приобретенным компетенциям, вы обретете уверенность в себе в новой реальности, вам будет легче общаться с работодателем, коллегами, должностными лицами, учителями ваших детей, а также вы установите новые профессиональные и личные контакты;  знание польского языка откроет вашу жизнь с другой стороны
 • Курс проводится выпускницей польской филологии, родом из Беларуси, проживающей в Польше более 30 лет; вы получите много ценных советов для самостоятельного и эффективного изучения польского языка

ДЛЯ КОГО

 • Взрослые из Украины или Беларуси, которые хотят изучить польский язык на уровне самостоятельного владения B1
 • Мы особенно поощряем участие родителей детей дошкольного или школьного возраста – в качестве педагогического учреждения мы можем помочь в выполнении формальностей, связанных с организацией обучения, репетиторства, предоставить информацию о вариантах поддержки для детей с особыми образовательными потребностями и т. д.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА 

Ольга Очковска-Фюкпрезидент правления Kailean® sp. z o.o., директор KAILEAN® – Аккредитованного центра подготовки учителей; выпускник польской филологии Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине;  сертифицированный тренер, бизнес-консультант субъектов социальной экономики;  многолетний опыт управления компанией, педагогическим институтом, несколько лет практики создания, реализации и учета проектов, финансируемых из фондов ЕС, в том числе для сотрудников системы образования; автор множества инструментов, поддерживающих управление процессами обучения и развития.

ФОРМА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

 • занятия с использованием гибридных методов обучения
 • стационарно: 120 уроков по 45 минут
 • онлайн: доступ к интерактивным материалам, групповому форуму и бесплатным консультациям  

КОГДА, ГДЕ, СКОЛЬКО СТОИТ

 • Срок обучения: 24 занятия по 5 уроков (1 урок – 45 минут)
 • Курс проводится в КAILEAN® (al. Wojska Polskiego 31/5, Щецин) в группах до 12 человек
 • Цена: 3900 злотых, включая: учебные материалы, сертификат; кофе, сладости
 • Оплата производится банковским переводом: mBank 79 1140 2004 0000 3902 7890 3085
 • Можно платить частями: 6 х 650 злотых
 • Оплата в полном объеме перед началом курса – скидка 10% 

Что нужно сделать, чтобы получить ваучер на обучение финансируемое бюро по трудоустройству? 👉 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Вы хотите записаться на курс?

Звоните +48 608 340 644 или пишите: olgafiuk@kailean.pl

Kурс с 15.04.2023 г., по субботам 15.00-19.15 (нет мест)

Следующая группа с 1.10.2023 г., занятия по вс. 15.00-19.15

👉 Курс польского языка для начинающих A1 по выходным

👉 Интенсивный курс польского языка А1/А2 в рабочие дни

👉 Курс польского языка B2/C1 по выходным

👉 Индивидуальные уроки польского языка для любого уровня подготовки


Kurs języka polskiego (B1)

DLACZEGO WARTO

 • Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, dotyczących znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.; potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, związanych z podróżą do Polski; potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na znane lub interesujące ją tematy; potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, a także plany i marzenia; potrafi krótko uzasadnić i wyjaśnić swoje opinie i zamierzenia
 • Dzięki nabytym kompetencjom nabierzesz pewności siebie w nowej rzeczywistości, łatwiej porozumiesz się z pracodawcą, współpracownikami, urzędnikami, nauczycielami Twoich dzieci, nawiążesz nowe kontakty zawodowe i prywatne; znajomość języka polskiego sprawi, że Twoje życie nabierze innej perspektywy
 • Kurs jest prowadzony przez absolwentkę filologii polskiej, pochodzącą z Białorusi, od ponad 30 lat mieszkającą w Polsce; otrzymasz wiele cennych wskazówek do samodzielnej i efektywnej nauki języka polskiego

DLA KOGO

 • Osoby dorosłe, pochodzące z Ukrainy lub Białorusi, które chcą nauczyć języka polskiego na poziomie samodzielności językowej B1
 • Szczególnie zachęcamy do udziału rodziców dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym – jako placówka doskonalenia nauczycieli możemy pomóc w załatwieniu formalności związanych z organizacją nauki, korepetycji, udzielić informacji o możliwościach wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi itd.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • zajęcia prowadzone są metodą hybrydową
 • stacjonarnie: 120 godzin dydaktycznych
 • online: dostęp do interaktywnych materiałów, forum grupowego oraz bezpłatnych konsultacji

AUTOR KURSU i OSOBA PROWADZĄCA

Olga Oczkowska-Fiuk – prezes zarządu i właściciel Kailean® sp. z o.o., dyrektor KAILEAN® – Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli; absolwentka filologii polskiej UMCS w Lublinie; certyfikowany trener, doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej; wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, placówką doskonalenia nauczycieli, kilkunastoletnia praktyka w tworzeniu, realizacji oraz rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE, w tym dla kadr systemu oświaty; autor wielu narzędzi wspomagających zarządzanie procesami szkoleniowymi i rozwojowymi.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: 24 spotkania po 5 lekcji (1 lekcja – 45 minut)
 • Kurs jest realizowany w siedzibie КAILEAN® (al. Wojska Polskiego 31/5, Szczecin), w grupach do 12 osób
 • Cena: 3900 zł, organizator zapewnia materiały dydaktyczne, zaświadczenie, serwis kawowy
 • Płatność przelewem: mBank 79 1140 2004 0000 3902 7890 3085
 • Można płacić w ratach: 6 x 650 złotych
 • Jednorazowa opłata całości przed rozpoczęciem kursu – zniżka 10%

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać bon szkoleniowy na kurs finansowany przez urząd pracy? 👉 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Chcesz się zapisać na kurs?

Dzwoń +48 608 340 644 lub pisz: olgafiuk@kailean.pl

Kurs od 15.04.2023 r., w soboty 15.00-19.15 (brak miejsc)

Następna edycja od 01.10.2023 r., w niedziele 15.00-19.15

👉 Kurs języka polskiego dla początkujących A1 w weekendy

👉 Intensywny kurs języka polskiego A1/A2 w dni powszednie

👉 Kurs języka polskiego B2/C1 w weekendy

👉 Indywidualne lekcje języka polskiego na dowolnym poziomie zaawansowania