Курс польского языка для начинающих (A1)

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

 • Человек, владеющий языком на уровне A1, понимает и может использовать разговорные выражения и очень простые утверждения, касающиеся конкретных потребностей повседневной жизни;  может формулировать вопросы в сфере частной жизни, такие как: место, где он живет, люди, которых он знает, и вещи, которые у него есть, и отвечает на такие вопросы;  может представиться;  может вести простой разговор при условии, что собеседник говорит медленно, четко и готов помочь
 • Благодаря приобретенным компетенциям, вы обретете уверенность в себе в новой реальности, вам будет легче общаться с работодателем, коллегами, должностными лицами, учителями ваших детей, а также вы установите новые профессиональные и личные контакты;  знание польского языка откроет вашу жизнь с другой стороны
 • Курс проводится выпускницей польской филологии, родом из Беларуси, проживающей в Польше более 30 лет; вы получите много ценных советов для самостоятельного и эффективного изучения польского языка

ДЛЯ КОГО

 • Взрослые из Украины или Беларуси, которые хотят начать изучать польский язык с нуля

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА 

Ольга Очковска-Фюкпрезидент правления Kailean® sp. z o.o., директор KAILEAN® – Аккредитованного центра подготовки учителей; выпускник польской филологии Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине;  сертифицированный тренер, бизнес-консультант субъектов социальной экономики;  многолетний опыт управления компанией, педагогическим институтом, несколько лет практики создания, реализации и учета проектов, финансируемых из фондов ЕС, в том числе для сотрудников системы образования; автор множества инструментов, поддерживающих управление процессами обучения и развития.

ФОРМА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

 • занятия с использованием гибридных методов обучения
 • стационарно: 100 уроков по 45 минут
 • онлайн: доступ к интерактивным материалам, групповому форуму и бесплатным консультациям  

КОГДА, ГДЕ, СКОЛЬКО СТОИТ

 • Срок обучения: 20 встреч, 1 раз в неделю (5 уроков по 45 мин.)
 • Курс проводится в КAILEAN® (al. Wojska Polskiego 31/5, Щецин) в группах до 12 человек
 • Цена: 3000 злотых, включая: учебные материалы, сертификат, кофе, сладости
 • Оплата производится банковским переводом: mBank 79 1140 2004 0000 3902 7890 3085
 • Можно платить частями: 600 злотых в месяц
 • Оплата в полном объеме перед началом курса – скидка 10% 


Вы хотите записаться на курс?

Звоните +48 608 340 644 или пишите: olgafiuk@kailean.pl

Ближайший курс A1

21.01.2024 – 16.06.2024, по воскр. 15.00-19.15

Следующий курс A1

8.09.2024 – 26.01.2025, по воскр. 15.00-19.15

👉 Курс польского языка A2_B1

👉 Курс польского языка B2_C1


Kurs języka polskiego dla początkujących (A1)

DLACZEGO WARTO

 • Osoba posługująca się językiem na poziomie A1 rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego; potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiada na tego typu pytania; potrafi przedstawić siebie i innych; potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy
 • Dzięki nabytym kompetencjom nabierzesz pewności siebie w nowej rzeczywistości, łatwiej porozumiesz się z pracodawcą, współpracownikami, urzędnikami, nauczycielami Twoich dzieci, nawiążesz nowe kontakty zawodowe i prywatne; znajomość języka polskiego sprawi, że Twoje życie nabierze innej perspektywy
 • Kurs jest prowadzony przez absolwentkę filologii polskiej, pochodzącą z Białorusi, od ponad 30 lat mieszkającą w Polsce; otrzymasz wiele cennych wskazówek do samodzielnej i efektywnej nauki języka polskiego

DLA KOGO

 • Osoby dorosłe, pochodzące z Ukrainy lub Białorusi, które chcą zacząć naukę języka polskiego od podstaw

AUTOR KURSU i OSOBA PROWADZĄCA

Olga Oczkowska-Fiuk – prezes zarządu i właściciel Kailean® sp. z o.o., dyrektor KAILEAN® – Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli; absolwentka filologii polskiej UMCS w Lublinie; certyfikowany trener, doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej; wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, placówką doskonalenia nauczycieli, kilkunastoletnia praktyka w tworzeniu, realizacji oraz rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE, w tym dla kadr systemu oświaty; autor wielu narzędzi wspomagających zarządzanie procesami szkoleniowymi i rozwojowymi.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • zajęcia prowadzone są metodą hybrydową
 • stacjonarnie: 100 godzin dydaktycznych
 • online: dostęp do interaktywnych materiałów, forum grupowego oraz bezpłatnych konsultacji

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: 20 spotkań, 1 raz w tygodniu (5 lekcji x 45 minut)
 • Kurs jest realizowany w siedzibie КAILEAN® (al. Wojska Polskiego 31/5, Szczecin), w grupach do 12 osób
 • Cena: 3000 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, serwis kawowy
 • Płatność przelewem: mBank 79 1140 2004 0000 3902 7890 3085
 • Można płacić w ratach: 5 x 600 złotych
 • Jednorazowa opłata całości – zniżka 10%


Chcesz się zapisać na kurs?

Dzwoń +48 608 340 644 lub pisz: olgafiuk@kailean.pl


👉 Kurs języka polskiego A2_B1 w weekendy

👉 Kurs języka polskiego B2_C1 w weekendy