Motywowanie uczniów do nauki

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jakie metody i narzędzia skutecznie motywują uczniów; nauczysz się unikania sytuacji i działań demotywujących; poznasz model pracy pozwalający budować motywację do uczenia się w czasie każdej lekcji
 • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożysz w swojej pracy zachowania sprzyjające zaangażowaniu uczniów do wykonywania standardowych, rutynowych zadań szkolnych oraz budowania u nich motywacji wewnętrznej w procesie uczenia się
 • Otrzymasz gotowe narzędzia motywacyjne, które z powodzeniem wykorzystasz zarówno w pracy stacjonarnej, jak i zdalnej

DLA KOGO

 • Nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

O CZYM

 • Motywowanie zewnętrzne a wewnętrzne w uczeniu się
 • Efektywne motywowanie zewnętrzne w procesie uczenia się
 • Elementy motywacji wewnętrznej: cel, autonomia i dążenie do mistrzostwa
 • Budowanie motywacji wewnętrznej w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej
 • Sposoby zapewnienia uczniom autonomii w podejmowanych zadaniach
 • Sposoby budowania motywacji w czasie każdej lekcji (obserwacja postępów; widoczne uczenie się; sukces edukacyjny każdego ucznia)
 • Emocjonalizacja uczenia się

AUTOR E-KURSU

Piotr Bachoński – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, coach, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły” i „Doradcy Kariery”, ma stałą rubrykę na blogu eksperckim Kailean.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni
 • możliwość zadawania pytań on-line z poziomu platformy e-learningowej

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, uczestnicy otrzymują e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty