przedmioty humanistyczno-społeczne

Szkolenia otwarte – informacje ogólne

• Dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
• Realizowane stacjonarnie w siedzibie Kailean lub w innych przystosowanych do tego celu lokalizacjach
• Terminy i miejsca realizacji określa organizator
• Aktualną ofertę łatwo sprawdzić w kalendarium na www.kailean.pl
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz komplet materiałów dydaktycznych z wykazem polecanej literatury
• Podczas przerw szkoleniowych – pyszna kawa i poczęstunek

Czytaj więcej

TIK na języku polskim

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Multimedialne lekcje w aplikacji Wakelet
• Projektowanie lekcji powtórzeniowych (np. przed egzaminem) w Symbaloo Learning Paths
• Gromadzenie materiałów (syntezy, powtórki) w Witrynach Google
• Samosprawdzające się testy w formularzach (Google, Microsoft)
• Informacja zwrotna w quizach: Quizziz, Kahoot, Quizola
• Informacja zwrotna od uczniów – Mentimeter

Czytaj więcej

Trudne lektury na lekcjach języka polskiego

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Nowe lektury w podstawie programowej języka polskiego w klasach 4-8
• Trzy fazy pracy z tekstem: przed, w trakcie i po lekturze
• Lektura jako projekt – myślenie projektowe sposobem na tekst literacki
• Wykorzystanie mechanizmów gier w pracy nad lekturą
• Wykorzystanie ekspresji twórczej uczniów przy analizie oraz interpretacji tekstu
• Podstawy języka wizualnego
• „Obupółkulowe” odczytywanie tekstu literackiego
• Metody i techniki wizualizacji: infografika, myślografia

Czytaj więcej

Gry na języku polskim

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Czym jest grywalizacja
• Mechanika gier
• Uniwersalne gry na każdy temat (nauka o języku, nauka o literaturze)
• Gry dla uczniów starszych i młodszych (jenga, warcby, Piotruś i inne)
• Uczniowie twórcami, współtwórcami gier
• Gry szkolne służące różnym celom (wprowadzenie do tematu, podsumowanie lekcji, ćwiczenia włączone w tok zajęć)
• Gamifikacja procesu edukacji

Czytaj więcej

Jak pomóc uczniom przygotować się do egzaminu z języka polskiego

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 8)

• Sposoby radzenia sobie z natłokiem informacji
• Efektywne powtórki na krótko przed egzaminem
• Unikanie monotonii i znużenia
• Skuteczne przetwarzanie i utrwalanie dużych partii materiału
• Uniwersalne metody do wykorzystania „od zaraz”
• Powtórki lekturowe i językowe (komiks, kapusta, pudełko tajemnic, poetyckie karty)
• Terminy i pojęcia z podstawy programowej (Malden code, kostka Rubika, tematyczne talerze, heksy w kółko i inne)

Czytaj więcej

Potyczki z poezją

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Poetycka rozgrzewka, czyli dlaczego nie zaczynamy od wiersza
• Hipoteza interpretacyjna – jak pomóc uczniowi ją sformułować
• Słowa klucze inaczej: chmura słów, mapa semantyczna
• Szukanie analogii i metafor: karty dixit, story cubes i inne
• Wiersz na metaplanie
• Nie(poważne) zabawy interpretacyjne, czyli czym zastąpić lego logos:
klocki jenga, puzzle, domino
• Kreatywność w służbie interpretacji: przełamywanie barier myślowych,
nowa perspektywa, budowanie skojarzeń, twórcze przekształcenia
• Poezja na sznurku do prania

Czytaj więcej

Egzaminacyjne formy wypowiedzi

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Kryteria egzaminacyjne dłuższej wypowiedzi literackiej
• Jak uczyć rozprawki
• Gałąź logiczna jako schemat (plan) rozprawki, artykułu, przemówienia
• Wywód argumentacyjny jako stała składowa wszystkich lekcji języka polskiego
• Zabawa, humor, pure nonsens, rozwijanie kreatywności w nauce argumentowania
• Sposoby na twórczą narrację: kości, tabela narracyjna, opowiadanie z kubka, karty i inne
• Jak uczyć dialogu i dynamizowania wypowiedzi
• Rozwijanie kompetencji kluczowych: uczenie się, współpraca, samoocena
• Sposoby osiągania zwięzłości wypowiedzi – streszczenie

Czytaj więcej

Storytelling na lekcjach języka polskiego

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8) i szkół ponadpodstawowych

• Storytelling – nowe podejście do narracji czy tylko nowa nazwa
• Struktura bajki i struktura pumy – uniwersalne schematy opowiadania
• Co ważniejsze – story (historia) czy opowiadający (telling)
• Opowiadanie jako technika motywująca
• Proste chwyty czyniące historię pasjonującą
• Wizualizowanie historii
• Krótki warsztat, czyli o wszystkim da się opowiedzieć w pasjonujący sposób

Czytaj więcej

Oswajamy gramatykę

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Znaczenie nauczania sensorycznego: jak zaprząc dłonie do uczenia się i zapamiętywania
• Wykorzystanie prostych przedmiotów w procesie uczenia się o języku
• Rola narracji w nauce treści językowych
• Praktyczne sposoby ułatwiające rozumienie gramatyki
• Wizualizacja w nauce o języku – heksy
• Kreatywne metody na językowe zawiłości: kostki, karty, klamerki i inne
• Techniki utrwalania wiedzy

Czytaj więcej