Delikatni w szkole. Introwertyczni, nieśmiali, wysoko wrażliwi uczniowie – jak pomóc (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Uzupełnisz wiedzę nt. specyfiki funkcjonowania uczniów introwertycznych, nieśmiałych, nadwrażliwych; poznasz adekwatne metody pracy, techniki, ćwiczenia; nauczysz się różnicować swoje podejście w zależności od tego, z jakim typem osoby z wymienionych grup masz do czynienia
 • Dzięki nabytym kompetencjom dostrzeżesz szerszy kontekst funkcjonowania oraz możliwości skutecznego wsparcia „delikatnej” części szkolnej społeczności, dla której głośny, ekstrawertyczny i przebodźcowany świat jest często trudny do zniesienia
 • Atutem szkolenia są praktyczne aspekty prezentowanych koncepcji psychologicznych

DLA KOGO

 • Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
 • Pedagodzy, psycholodzy szkolni
 • Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

O CZYM  

 • „Wielka piątka” w szkole – korzyści ze znajomości pięcioczynnikowej koncepcji osobowości
 • Temperament w szkolnej ławce. Elementy regulacyjnej i biologicznej teorii temperamentu
 • Introwertyzm – specyfikacja. Introwertyk w szkole
 • Nieśmiałość – definicje, przyczyny. Specyfika funkcjonowania dziecka nieśmiałego
 • Wybrane techniki, ćwiczenia, przykładowe bajki terapeutyczne
 • Orchidea czy mlecz. Dzieci wysokoreaktywne – biologiczno-społeczne przyczyny zjawiska
 • Orchidea w szkole – cechy ucznia wysoko wrażliwego. Co może zrobić nauczyciel?
 • Świat oczyma osoby nadwrażliwej
 • Na podsumowanie – teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
 • Delikatni są wśród nas – wybrane pomocne testy informacyjno-diagnozujące


KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 08.12.2021 r., godz. 15.45-20.00

15.45-16.00         logowanie się i tzw. próba mikrofonu

16.00-17.30       blok szkoleniowy nr 1

17.30-17.45       przerwa

17.45-19.15       blok szkoleniowy nr 2

19.15-20.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej