Śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców i inne traumatyczne wydarzenia w życiu ucznia. Jak pomóc? (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Uporządkujesz wiedzę związaną z ogólną problematyką kryzysu wywołanego przez wydarzenia traumatyczne; dowiesz się, jakie przeżycia i zachowania mogą mieć miejsce w związku z rozwodem rodziców i jaki wpływ mają na rozwój emocjonalny dziecka; poznasz etapy żałoby, specyfikę jej przeżywania w zależności od okresu rozwojowego; nauczysz się towarzyszyć dziecku w sytuacjach traumatycznych; poznasz przykłady z literatury dotyczące przemijania, żalu po stracie, które będziesz mógł (mogła) wykorzystać w pracy nauczyciela-wychowawcy
 • Dzięki nabytym kompetencjom wesprzesz dziecko przeżywające trudne chwile, tak jak to możliwe w sytuacji nauczyciela, pomożesz towarzyszącym mu rówieśnikom i bliskim
 • Atutem szkolenia jest jego temat, szczególnie jeśli chodzi o problematykę żałoby, oraz solidne przedstawienie obu części, oparte na dobrych źródłach (wybrane pozycje literatury fachowej, wartościowe strony internetowe) oraz praktyce życiowej i zawodowej trenera

DLA KOGO

 • Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
 • Pedagodzy, psycholodzy szkolni
 • Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

O CZYM  

 • Kryzys – przejawy w sferach emocjonalnej, poznawczej, behawioralnej
 • Rozwój i kompetencje emocjonalne dziecka
 • Dziecko, rozwód, emocje. Psychologiczna analiza sytuacji w rodzinie rozbitej
 • Objawy prezentowane przez dziecko i problemy poszczególnych etapów rozwoju
 • Proces żałoby – wprowadzenie. Emocje w okresie żałoby
 • Specyfika żałoby dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych. Przebieg żałoby
 • Przeszkody w procesie przeżywania żałoby. Moje dziesięć praw dziecka w żałobie
 • Wsparcie ucznia przeżywającego stratę kogoś bliskiego. Wsparcie dla grupy rówieśniczej
 • Rola dorosłych – pracowników szkoły/placówki
 • Pomocne strony, literatura, przykładowe scenariusze zajęć, bajki terapeutyczne

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie

FORMA I CZAS REALIZACJI       

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 06.04.2022, godz. 15.45-20.00

15.45-16.00         logowanie się i tzw. próba mikrofonu

16.00-17.30       blok szkoleniowy nr 1

17.30-17.45       przerwa

17.45-19.15       blok szkoleniowy nr 2

19.15-20.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej