Nauczanie zdalne w Google G-Suite (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy poznają możliwości platformy edukacyjnej Google G-Suite, nauczą się zakładać zespoły, organizować zajęcia on-line, komunikować się z uczniami w strumieniu, udostępniać im materiały edukacyjne, tworzyć i sprawdzać zadania
  • Dzięki nabytym kompetencjom z łatwością poprowadzą atrakcyjne lekcje w trybie zdalnym, nawiążą stały kontakt on-line ze swoimi podopiecznymi, szybko udostępnią im niezbędne do pracy zasoby, przygotują zadania zawierające informację zwrotną; dzięki umiejętnościom korzystania z platformy Google G-Suite sprawią, że żaden uczeń nieobecny w szkole nie pozostanie w tyle za swoją klasą
  • Szkolenie prowadzi nauczyciel-praktyk z ogromnym doświadczeniem szkoleniowym

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Zakładanie zespołów i zajęć
  • Komunikacja z uczniami w strumieniu
  • Organizowanie zajęć online
  • Udostępnianie uczniom materiałów edukacyjnych
  • Tworzenie i sprawdzanie zadań
  • Tworzenie samosprawdzających się testów w Formularzach

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / na platformie G-Suite

Warunkiem realizacji szkolenia jest posiadanie przez szkołę/placówkę konta na platformie G-Suite (usługa bezpłatna dla instytucji edukacyjnych).

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia.