Motywowanie uczniów do nauki (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia poznają skuteczne metody i narzędzia motywowania uczniów; nauczą się unikania sytuacji i działań demotywujących zarówno w czasie nauki zdalnej, jak i w trybie stacjonarnym; poznają model pracy pozwalający budować motywację do uczenia się w czasie każdej lekcji
  • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożą w swojej pracy zachowania sprzyjające zaangażowaniu uczniów do wykonywania standardowych, rutynowych zadań szkolnych oraz budowania u nich motywacji wewnętrznej w procesie uczenia się
  • Otrzymają gotowe narzędzia motywacyjne, które z powodzeniem wykorzystają zarówno w pracy stacjonarnej, jak i zdalnej

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Motywowanie zewnętrzne a wewnętrzne w uczeniu się
  • Efektywne motywowanie zewnętrzne w procesie uczenia się
  • Elementy motywacji wewnętrznej: cel, autonomia i dążenie do mistrzostwa
  • Budowanie motywacji wewnętrznej w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej
  • Sposoby zapewnienia uczniom autonomii w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej
  • Sposoby budowania motywacji w czasie każdej lekcji (obserwacja postępów; widoczne uczenie się; sukces edukacyjny każdego ucznia)
  • Emocjonalizacja uczenia się

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams / e-learning

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia