Program 8 – Konstruktywne relacje z rodzicami jako sposób na zwiększenie zaangażowania rodziców

Wybór tematu jest równoznaczny ze wskazaniem problemu rozwojowego, który szkoła/placówka chce rozwiązać bądź zniwelować w bieżącym roku szkolnym. Jeżeli opis poniższego problemu rozwojowego  znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej w szkole diagnozy potrzeb, to oznacza, że wybrany temat jest odpowiedni. Jeżeli nie, sprawdź inne tematy lub zamów stworzenie programu od podstaw.

Problem rozwojowy: niski stopień zaangażowania rodziców w życie szkoły/placówki

Przejawy problemu: mała liczba rodziców inicjujących działania na rzecz szkoły lub udzielających się w sprawach ważnych dla placówki, systematyczny spadek liczby osób uczestniczących w zebraniach…

Zamawiając program, otrzymasz:

  • 16 godzin dydaktycznych doskonalenia (4 moduły x 4 godziny dyd.)
  • kompleksowe wsparcie “od diagnozy do sprawozdania”
  • obszerny zestaw autorskich narzędzi do zarządzania programem