Jak rozwijać myślenie uczniów (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak kształtować myślenie uczniów na każdej lekcji, realizując treści podstawy programowej oraz rozwijając kompetencje kluczowe; nauczą się wykorzystywać ćwiczenia i zadania doskonalące myślenie uczniów i jednocześnie utrwalające ich wiedzę i umiejętności
  • Dzięki nabytym w czasie szkolenia kompetencjom jego uczestnicy wyposażą swoich podopiecznych w zestaw narzędzi i technik rozwijających myślenie, które posłużą aktywizowaniu uczniów; ułatwią formułowanie przez nich wniosków i twierdzeń, refleksję nad omawianym materiałem
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają  zestaw uniwersalnych metod i technik pracy z uczniami do wykorzystania w czasie każdej lekcji i na każdym przedmiocie, które będą służyły nie tylko rozwojowi myślenia uczniów, ale także pomogą im w przezwyciężaniu szkolnych trudności i niepowodzeń (miedzy innymi: 3 razy dlaczego; diagram podwójnych baniek; karta myślę – czuję; torty kategorii; wszystkie rodzaje pytań)

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Czym jest myślenie
  • Rola myślenia w przezwyciężaniu szkolnych trudności
  • Rozwijanie myślenia twórczego i krytycznego
  • Rozwiązywanie problemów
  • Metody i techniki pracy służące rozwijaniu myślenia uczniów
  • Rozwijanie myślenia na każdym przedmiocie i na każdej lekcji

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia