Warsztaty – informacje ogólne

• Dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
• Realizowane stacjonarnie w siedzibie Kailean lub w innych przystosowanych do tego celu lokalizacjach
• Terminy i miejsca realizacji określa organizator
• Aktualną ofertę łatwo sprawdzić w zakładce kalendarium
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu warsztatów
• Podczas przerwy – pyszna kawa i poczęstunek

Czytaj więcej

Małe smyki w świecie matematyki

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Edukacja matematyczna a podstawa programowa wychowania przedszkolnego
• Dobór pomocy dydaktycznych i prawidłowa organizacja zabaw matematycznych
• Doświadczanie
• Manipulowanie na przedmiotach
• Wnioskowanie

Czytaj więcej