Zmiany w prawie pracy w oświacie – pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się m.in. o zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń, zmianie katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od kandydata oraz pracownika; usystematyzujesz wiedzę na temat uprawnień pracowników, oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli, postępowania dyscyplinarnego za naruszenie praw dziecka
 • Dzięki nabytym kompetencjom dostosujesz politykę kadrową do obowiązujących przepisów
 • Szkolenie prowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem w tematyce szkolenia

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

O CZYM  

 • Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków
 • Zmiany w prawie pracy wynikające z rządowego projektu przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
 • Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019 r.
 • Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r.
 • Zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
 • Ocena pracy i awansu zawodowego nauczycieli
 • Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli
 • Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka

KTO PROWADZI

Małgorzata Klowan – prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz prawa oświatowego; do stycznia 2017 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie; ponad 14 lat doświadczeń w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniu decyzji administracyjnych, współpracy z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy); od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów w obszarze prawa pracy adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy dla specjalistów personalnych i działów kadr i płac dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, kadr zarządzających i pracodawców.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 22.03.2022 r., godz. 09.45-14.00

9.45-10.00         logowanie się i tzw. próba mikrofonu

10.00-11.30       blok szkoleniowy nr 1

11.30-11.45       przerwa

11.45-13.15       blok szkoleniowy nr 2

13.15-14.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  290 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej