Zmiany w prawie pracy obejmujące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się m.in. o zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń, katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od kandydata oraz pracownika; usystematyzujesz wiedzę na temat uprawnień pracowników, oceny pracy i awansu zawodowego, postępowania dyscyplinarnego za naruszenie praw dziecka
 • Dzięki nabytym kompetencjom dostosujesz  politykę kadrową do obowiązujących przepisów
 • Szkolenie prowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tematyce szkolenia

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

O CZYM  

 • Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków
 • Zmiany w prawie pracy wynikające z rządowego projektu przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
 • Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019 r.
 • Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r., zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
 • Ocena pracy i awansu zawodowego nauczycieli
 • Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli
 • Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka

AUTOR E-KURSU

Małgorzata Klowan – prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz prawa oświatowego; do 2017 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy; ponad 14 lat doświadczeń w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniu decyzji administracyjnych; od 2004 r. czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów w obszarze prawa pracy adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni
 • możliwość zadawania pytań on-line z poziomu platformy e-learningowej

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, w tym e-materiały, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty