Zmiany w prawie oświatowym – rok szkolny 2021/2022 (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz podstawy prawne, zakres oraz praktyczne aspekty zmian, jakie nastąpiły w wielu dziedzinach funkcjonowania oświaty: od zmian w pracy dyrektora, nauczycieli, pracowników administracyjnych poprzez zmiany w nadzorze pedagogicznym, w Karcie Nauczyciela po zmiany przepisów związanych z COVID-19 czy wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu
 • Dzięki nabytym kompetencjom zweryfikujesz procesy zachodzące w szkole/placówce pod kątem ich zgodności z wprowadzonymi zmianami oraz bez zbędnego stresu dostosujesz pracę swoją i pracowników do wymogów obowiązujących regulacji prawnych
 • Szkolenie prowadzi prawnik, ekspert prawa oświatowego z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole

DLA KOGO

 • Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

O CZYM  

 • Polski Ład – główne założenia
 • Narodowy Edukacyjny Program Wyrównywania Szans po COVID-19
 • Ustawa o sygnalistach
 • Edukacja włączająca
 • Egzaminy zewnętrzne
 • Zmiany w podstawie programowej dla liceów
 • Rozporządzenie MEiN w sprawie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy z Białorusią
 • Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela
 • Nowa rola kuratora oświaty
 • Odpowiedzialność karna dyrektorów
 • Zmiany w nadzorze pedagogicznym
 • Zmiany w przepisach dotyczących edukacji domowej
 • Zmiany w indywidualnym rocznym przygotowaniu przedszkolnym
 • Regulacje związane z COVID-19

KTO PROWADZI

Anna Krause – ekspert prawa oświatowego, absolwentka prawa, pedagogiki i historii z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela współorganizującego kształcenie, nauczyciela historii; wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe oraz znajomość prawa oświatowego w przystępny i co najważniejsze praktyczny sposób potrafi wytłumaczyć nawet najbardziej skomplikowane przepisy prawa.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 24.01.2022 r., godz. 09.45-14.00

09.45-10.00      logowanie się i tzw. próba mikrofonu

10.00-11.30       blok szkoleniowy nr 1

11.30-11.45       przerwa

11.45-13.15       blok szkoleniowy nr 2

13.15-14.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  290 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej