Zdalne nauczanie na przedmiotach przyrodniczych (12/2020)

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz podstawy przeprowadzania kształcenia zdalnego; dowiesz się, jak dzięki edukacyjnym platformom, różnym komunikatorom, prostym aplikacjom możesz kształcić kompetencje przyrodnicze swoich uczniów
 • Dzięki nabytym kompetencjom zaprojektujesz i poprowadzisz ciekawe lekcje fizyki, chemii, biologii, geografii z użyciem darmowych zasobów internetowych oraz umożliwisz swoim uczniom rozwój własnych zainteresowań i kreatywności
 • Program kursu zrealizujesz we własnym tempie, w dogodnym dla ciebie czasie i miejscu

DLA KOGO

 • Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych na każdym poziomie edukacyjnym, którzy dotychczas nie nauczali zdalnie lub mają małe doświadczenie w tym zakresie

O CZYM

 • Przewodnik po darmowych platformach edukacyjnych (Google, Khan Academy i inne)
 • Jak tworzyć i publikować proste filmy edukacyjne?
 • Aplikacje i gry matematyczne (Kahoot, Geogebra, Padlet i inne)
 • Przykłady lekcji on-line (pierwiastki, działania pisemne, własności funkcji)

AUTOR E-KURSU

Ryszard Markowicznauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej i liceum, autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych, m.in. FutureClassroom Lab i teachwitheuropeana.eu; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia według autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs standardowy, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 7 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 16.12.2020 r. do 22.12.2020 r.
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 180 zł, uczestnicy otrzymują e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty