Zdalne nauczanie języków obcych

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jakie narzędzia i aplikacje internetowe umożliwiają szybsze i efektywniejsze nauczanie języków obcych; poznasz także gotowe zasoby do pracy z uczniami; przećwiczysz opracowywanie sprawdzianów, zadań i prezentacji wideo
 • Dzięki nabytym umiejętnościom w prosty sposób stworzysz bank materiałów dydaktycznych do wielokrotnego wykorzystania w klasie i w nauczaniu zdalnym
 • Szkolenie opracowane z myślą o pracy online z uczniami, a także w formie hybrydowej (stacjonarno-internetowej) w szkole

DLA KOGO

 • Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych

O CZYM

 • Warunki udanej pracy zdalnej (efektywność nauczania online, blended learning)
 • Działania w chmurze (Dysk i formularze Google, współtworzenie i edycja dokumentów)
 • Komunikacja z uczniami (pomysły na wideokonferencję, pokoje do czatowania, notatki głosowe, platforma edukacyjna Class Dojo, Padlet)
 • Testy i quizy (Quizizz, Quizlet, testy z automatyczną funkcją sprawdzania)
 • Filmy edukacyjne (nagrywanie widoku ekranu i dźwięku, wideoquizy)
 • Zasoby dla językowców

AUTOR E-KURSU

Paulina Kuźmo-Biwannauczycielka języka angielskiego w gimnazjum i w szkole podstawowej; ukończyła filologię angielską oraz filologię polską na Uniwersytecie Szczecińskim; trenerka kursów internetowych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie; trenerka warsztatów Szkoły Uczącej Się w Centrum Edukacji Obywatelskiej; mentorka grup szkoleniowych Nauczycielskiej Akademii Internetowej; od wielu lat tworzy scenariusze szkoleń stacjonarnych oraz kursy z zakresu wykorzystywania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji (m.in. dla FRSE oraz European Schoolnet w Brukseli); organizowała i prowadziła wiele konferencji dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej oświatą; autorka i współautorka publikacji związanych z realizacją projektów międzynarodowych, dydaktyką języka angielskiego oraz wykorzystywaniem narzędzi TIK na lekcjach.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs standardowy, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 7 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 180 zł, uczestnicy otrzymują e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty