Zdalne metody nauczania na lekcjach matematyki

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz podstawy przeprowadzania kształcenia zdalnego; dowiesz się, jak dzięki edukacyjnym platformom, różnym komunikatorom, prostym aplikacjom możesz kształcić matematyczne kompetencje swoich uczniów
 • Dzięki nabytym kompetencjom przygotujesz proste lekcje on-line z użyciem darmowych zasobów oraz umożliwisz swoim uczniom rozwój własnych zainteresowań i kreatywności
 • Program kursu zrealizujesz we własnym tempie, w dogodnym dla ciebie czasie i miejscu

DLA KOGO

 • Nauczyciele matematyki na każdym poziomie edukacyjnym,
  którzy dotychczas nie nauczali zdalnie lub mają małe doświadczenie w tym zakresie

O CZYM

 • Przewodnik po darmowych platformach edukacyjnych (Google, Khan Academy i inne)
 • Jak tworzyć i publikować proste filmy edukacyjne?
 • Aplikacje i gry matematyczne (Kahoot, Geogebra, Padlet i inne)
 • Przykłady lekcji on-line (pierwiastki, działania pisemne, własności funkcji)

AUTOR E-KURSU

Ryszard Markowicznauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej i liceum, laureat Global Teacher Award; autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych, m.in. FutureClassroom Lab i teachwitheuropeana.eu; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia według autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs standardowy, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 7 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 180 zł, uczestnicy otrzymują e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty